Annons

Nej för kvinnligt Viagra

Det blev ett bakslag för Boeringer Ingelheims medel för ökad sexlust
hos kvinnor. På fredagen röstade FDA:s rådgivande panel nej eftersom de
ansåg att preparatet innebär alltför många biverkningar.

21 jun 2010, kl 11:49
0

Den rosa tabletten har kallats för en kvinnligt Viagra och har utvecklats för att öka kvinnors sexlust. Den aktiva substansen flibanserin har dock enligt FDA:s rådgivande panel för många biverkningar för att rekommenderas ett godkännande. Det är det amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som tar det formella beslutet men de följer i de allra flesta fall expertpanelens råd.

Depression, trötthet, illamående och yrsel är några av de oönskade biverkningar som rapporterats under studietiden och panelen röstade 11-0 mot ett godkännande. Det negativa beskedet blev en besvikelse för företaget Boeringer Ingelheims som hoppats på höga försäljningssiffror av sin nya kandidat.

Flibanserin var först menat att blir ett antidepressivt läkemedel som visade sig öka sexlusten hos vissa kvinnor. Kliniska studieresultat har visat att kvinnor som fått preparatet hade en något högre andel lyckade sexupplevelser än innan behandlingen, ett snitt på 4,5 i månaden jämfört 2,8 innan. För placebopatienter steg antalet till 3,7 lyckade tillfällen under den sex månader långa studieperioden.