Vad gör Apotekens Service nu?
Ylva Hambraeus Björling, vd på Apotekens Service AB, har mycket kvar att göra.

Vad gör Apotekens Service nu?

Vad gör Apotekens Service nu?– Under hösten kommer de cirka 600 apotek som använder övergångslösningen som receptexpeditionssystem att börja gå över till sina nya system. När vi kan stänga övergångslösningen är vår del av själva omregleringen klar men vi kommer att fortsätta leverera våra tjänster och vara ett nav mellan apoteken, vården och myndigheterna. Ett […]

2 jun 2010, kl 17:56
0

Vad gör Apotekens Service nu?
– Under hösten kommer de cirka 600 apotek som använder övergångslösningen som receptexpeditionssystem att börja gå över till sina nya system. När vi kan stänga övergångslösningen är vår del av själva omregleringen klar men vi kommer att fortsätta leverera våra tjänster och vara ett nav mellan apoteken, vården och myndigheterna. Ett av våra större projekt är att ta fram ett nationellt dosregister. Idag är det bara Apoteket AB och de som har övergångslösningen som kan komma åt dosrecepten men de ska kunna kommas åt av alla apotek. På sikt vill man ha en nationell ordinationsdatabas och dosregistret kan sägas vara ett embryo till det och är strategiskt viktigt.

Ni ansvarar för det elektroniska expertstödet EES. Hur är efterfrågan på det bland apotekskedjorna?
– Apoteket AB har sagt att de vill ansluta sig och kommer att göra det under sommaren. Ytterligare tre aktörer är intresserade. Tveksamheten tror jag delvis har berott på oro för finansieringen. Man har trott att det ska vara gratis först för att sedan börja kosta men det besked vi har är att det är kostnadsfritt även i fortsättningen.

Det har varit en känslig fråga, hur är läget nu?
– Jag tycker att det har det blivit en betydligt mer sansad diskussion. Interaktionsdatabasen Sfinx är på väg att införas brett i vården och EES, används av apotek. Det finns en ökad samsyn om att bra information ska göras tillgänglig för alla, expertstöden behöver inte stå i motsättning mot varandra. På sikt tror jag vi och andra intressenter är överens om att vi ska använda samma information som bas för de här stöden men att presentationen, hur det ser ut på skärmen, kan skilja sig beroende på användaren.

Vad står mer på agendan?
– Ja, vi upprättar det nationella varuregistret VARA där alla läkemedel, teknisk sprit och de handelsvaror som ingår i förmånen ska finnas med. Det blir ett kvalitetssäkrat uppslagsverk för förskrivare och apotekspersonal och med information från Läkemedelsverket, Lif och TLV.