Vaccin mot lungcancer visar lovande testresultat

För att ett vaccin mot cancer ska fungera krävs att immunförsvaret angriper kroppsegna celler. I tidig utvecklingsfas ligger kandidaten L-BLP25 som syftar till just detta.

28 feb 2006, kl 13:37
0

Resultat i fas II-studier visar på längre överlevnad hos patienter som behandlats med BLP25 liposomalt vaccin (L-BLP25) jämfört med bästa understödjande palliativa terapi.

Medianöverlevnaden hos försökspersoner som led av icke-småcellig lungcancer stadium IIIB var 30,6 månader för dem som fått vaccinet jämfört med 13,3 månader för den andra gruppen.

Hittills har endast ett mindre antal patienter ingått i prövningarna och skillnaden är inte statistiskt signifikant, men tillräckligt lovande för att Merck Kgaa och Biomira, som utvecklar preparatet, ska gå vidare in i fas III.

Lungcancer är idag den vanligaste cancerrelaterade orsaken till död i världen. Ungefär 80 procent av fallen är så kallad icke-småcellig lungcancer som också är indikationen för vaccinet.

Vid denna form uttrycks glykoproteinet MUC1 på tumörcellerna. L-BLP25 innehåller en aminosyrasekvens som också ingår i MUC1. Genom att presentera BLP25 för kroppen är det tänkt att immunförsvaret ska aktiveras och sedan reagera på och eliminera celler som uttrycker aminosyrasekvensen. Glykoproteinet uttrycks även på ett antal andra tumörceller än dem som utgör lungcancer och om vaccinet visar sig effektivt kan det prövas även mot dessa.

Finns på friska celler
Också en del friska celler uttrycker MUC1. Än så länge verkar det inte som ett problem, förmodligen för att den molekyl som finns på de friska cellerna inte ser exakt likadan ut som den som uttrycks på tumörceller och finns i vaccinet.

Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institutet, har nyligen skrivit en översikt om vaccin mot cancer. Han berättar att det finns ett 70-tal olika vaccin under utveckling som bygger på liknande principer men reagerar på andra antigen. Många av dem ligger i ungefär samma fas som L-BLP25.

Han har följt BLP25 sedan starten och tycker att resultaten från fas II-studierna är intressanta.

– Även om de bygger på ett litet material ger de en kraftig indikation på att vaccinet har effekt. När fas III-studierna genomförts vet vi om det håller statistiskt.

Det enda vaccin som finns idag mot cancer är Melacin mot melanom som används i Kanada. Med stor sannolikhet får vi under det kommande decenniet ett antal nya preparat som bygger på principen att vaccinera mot antigen i tumörceller.

– Jag tror på principen, men det gäller att vaccinen används i rätt klinisk situation. De har bäst effekt för att undvika återfall. Att vaccinera förebyggande är inte rimligt, förutom några få undantag, eftersom det skulle kräva ett stort antal olika vaccinationer då det finns många sorters cancer. Vaccinet skulle behöva ges som livslång terapi då immunitet mot cancerantigen är relativt kortvarig.