Utredare tror på nikotinmedel i handeln

Med största sannolikhet kommer nikotinläkemedel att få säljas fritt i vanliga affärer. Det tror regeringens utredare eftersom förslaget fått stort bifall.

29 aug 2006, kl 20:07
0

En överväldigande majoritet av de instanser som hittills lämnat remissvar på regeringens utredning ifall nikotinläkemedel ska få säljas i vanliga affärer är positiva till förslaget.
Svenska Läkaresällskapet, Konsumentverket, Socialstyrelsen och Sveriges Farmaceutförbund är några av de aktörer som ställer sig bakom en reform. Bland de få aktörer som är negativa finns Apotekarsocieteten och Statens Folkhälsoinstitut.
– Vi är tveksamma eftersom nikotinmedel är ganska kraftiga läkemedel. Den farmakologiska verkan av nikotin är avsevärd i stora doser, säger Gunnar Ågren, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet.

Inte utan rådgivning
En annan anledning till varför han anser att nikotinläkemedel inte ska säljas i vanliga affärer är att handeln varit dålig på att efterfölja de åldersgränser som gäller för cigaretter och öl.
– Det finns därför skäl att tro att handeln även skulle misslyckas med att upprätthålla åldersgränser för läkemedel.
Apotekarsocieteten menar i sitt remissvar att läkemedel inte bör säljas utan rådgivning.
– Det är mycket viktigt att man kan säkerställa farmaceutisk information då man säljer läkemedel. Vi tror inte att det är möjligt i handeln, säger Andy Wallman, ordförande för Sektion för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.
Apoteket är däremot positivt till receptfria nikotinmedel i vanliga butiker trots att det innebär ökad konkurrens för företaget.
– Vi anser att utredningen som ligger till grund för förslaget är väl gjord och väl underbyggd. Och så är det ologiskt att man får sälja tobak fritt, men inte läkemedel som hjälper människor att sluta med tobak, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket.

Stort behov
Hon menar också att behovet av nikotinläkemedel är så pass stort att det är fel om Apoteket av egenintresse hindrar andra aktörer att komma in på marknaden.
Apoteket poängterar dock i sitt remissvar att de vill konkurrera på samma villkor som eventuella nya aktörer. Apoteket vill kunna välja själva vilka receptfria nikotinmedel de säljer och inte ha någon skyldighet att ta in samtliga produkter. Men om en kund efterfrågar en särskild produkt ska den tas in. Det bör också övervägas att Apoteket ska få sätta priser själva istället för att tillämpa reglerade priser.
Anders Lönnberg som är regeringens utredare tror att monopolet på försäljning av nikotinläkemedel kommer att utgå som en konsekvens av att så pass många remissinstanser ställer sig bakom det.
I vinter kommer regeringen förmodligen att lägga en proposition i ärendet.
Nästa sommar kan det tänkas att nikotinläkemedel säljs på Ica och Konsum. Utredaren Anders Lönnberg kommer under våren 2007 att utreda hela Apoteksmonopolet.