Annons

Utmanarna lurar i vassen

Medan Apotekets vd Stefan Carlsson har tid på sig att rusta företaget att stå starkt vid en avmonopolisering, kämpar konkurrenterna med lobbyverksamhet och marknadsplaner. Läkemedelsförsäljning är hyperintressant men marknaden klarar bara fem till sex aktörer.

23 maj 2002, kl 19:57
0

Många som Läkemedelsvärlden har pratat med anser att Stefan Carlsson, Apotekets vd, arbetar efter en hemlig agenda. Han har fått fritt spelrum att på bästa sätt förbereda Apoteket AB för den dag som monopolet avvecklas.

? Absolut. Han renodlar företaget och verksamheten, säger Ulf Söderberg, vd på Bringwell.

? Visst är det så. Det han håller på med nu kan inte vara något annat än förberedelser inför en avreglering som han tror sig veta kommer, säger Ralph Nilsson, vd på Kronans Droghandel.

? Om han är klok gör han det men de politiska signalerna går i andra riktningen, säger Per-Olof Jönsson, vd på Coop Hälsa.
Stefan Carlsson själv förnekar en dold agenda.

? Den finns inte. Däremot har jag ett ansvar både mot ägarna och de anställda att sköta och förvalta företaget på bästa sätt. Om monopolet en dag avvecklas vill jag att Apoteket AB ska stå så starkt rustat som möjligt för att klara konkurrensen.

Stefan Carlsson, och andra som förespråkar monopolets fortlevnad, hänvisar bland annat till enhetlig prissättning, trygghets- och säkerhetsfrågor, glesbygdens läkemedelsförsörjning samt Apotekets samlade kompetens.

Bättre för konsumenten

I Sverige i dag finns ett tiotal aktörer som kan tänkas hoppa in på en avreglerad läkemedelsmarknad den dag apoteksmonopolet avvecklas.

? Apoteket AB kommer alltid vara den största aktören, men vi andra kommer att ta vår beskärda del. När monopolet avvecklas kommer etableringen öka starkt för att sen falla tillbaks till en rimlig nivå som marknaden klarar att hantera, säger Ulf Söderberg.

Han tror att det kommer att ta fem år och kosta mycket pengar innan marknaden stabiliseras.

? Men jag tror inte resurserna blir avgörande, snarare hur vi hanterar uppdraget mot kunderna.

Per-Olof Jönsson är vd för Coop Hälsa, den del inom kooperationen som arbetar med affärsutveckling inom hälsoområdet. Han tror på ett liknande scenario:

? Det är realistiskt med fem till sex aktörer eftersom det behövs en marknadsandel om 15-20 procent för att klara sig.

Coop tillhör de aktörer som vill att monopolet ska avregleras. Generellt för de som förespråkar en avreglering kan sägas att de vill öka tillgängligheten med fler försäljningsställen med förlängda öppettider och ge bättre service där kunderna finns.

? Apoteken i Sverige har på senare tid lokaliserats till vårdcentraler och sjukhus. På kontinenten finns apoteken istället där människor bor och arbetar, säger Per-Olof Jönsson.

? Primärt handlar det om tillgänglighet. I dag finns 900 apotek i Sverige. Det ska jämföras med de 3 000 försäljningsställen det kan bli. Det är en väsentlig förbättring för konsumenten.

? Förmodligen skulle man lösa bristen på farmacevter också. På våra stormarknader kan en farmacevt färdigställa påsen med läkemedel men vem som helst kan lämna ut den.

Därför ser Per-Olof Jönsson med intresse hur man i Danmark har löst försäljningen. Där finns mediciner i tobakskiosken där man även säljer sprit och tobak.

? Det säljs separat dels för att det är stöldbegärligt och dels för att det måste förknippas med någon form av rådgivningskontakt.

Det främsta skälet för dagligvaruhandeln att driva frågan är för att förbättra tillgängligheten och förenkla för kunderna ? att kunna handla olika saker vid samma tillfälle.

? För oss är det komplementär försäljning, vi tjänar inga jättestora pengar på det, säger Per-Olof Jönsson på Coop.

Internationell konkurrens

Bringwell, som är lillebror i sammanhanget, satsar på ett hundratal butiker runt om i landet, centralt belägna där ett stort antal kunder rör sig dagligen. Dagligvaruhandeln, bland andra Ica, Coop, Hemköp och Åhléns, kommer istället att etablera sig i sina befintliga butiker över landet.

Ica skissar på ett ?drugstore?-liknande koncept i samarbete med holländska företaget Etos medan Coop räknar med att ha fullvärdiga apotek på sina stormarknader och större butiker.

Även grossisterna, KD och Tamro, är tänkbara kandidater vid en avreglering, liksom deras internationella kollegor som bland annat tagit en stor bit av kakan i Norge. De svenska grossisterna hävdar dock att inga konkreta planer finns.

? Frågan är än så länge hypotetisk. Men i partihandelstermer, om möjligheten ges som i Norge, är det klart att partihandeln kommer att vara med, säger Ralph Nilsson, som är positiv till en avveckling.

Men han tror att avvecklingen av monopolet ligger långt bort.
Även om det skulle kunna gå snabbt, kräver den politiska processen, och vissa lagändringar, sin tid, anser Per-Olof Jönsson på Coop.

? Lagstiftningen kräver säkert en förberedelsetid på 15-18 månader. Men vi har färdigutvecklade koncept så vi behöver bara 6-9 månader för att komma igång.

Stefan Åkesson, vd på Tamro, är dock mer skeptisk till en avveckling.

? Det fungerar bra i dag. Läkemedel är inte vilken handelsvara som helst och ska inte finnas överallt.

Samtliga aktörer säger sig ha mer eller mindre färdiga koncept att sjösätta och kan vara igång inom ett år om det krävs.

Farmacevterna är viktiga

Alla aktörer hävdar att den farmacevtiska kompetensen ska tillgodoses. Exakt hur är av naturliga skäl oklart eftersom inget beslut om avmonopolisering ännu är taget.

? Om vi får sälja potenta läkemedel kommer vi att tillsätta den kompetensen, säger Ulf Söderberg.

Var kompetensen ska tas ifrån är ganska givet.

? Vi ser Apoteket AB som en god rekryteringsbas. Vi lockar med bättre löner och förmåner, ett friare ansvar och samtidigt en möjlighet att komma i kontakt med andra varumärken och andra produkter, säger Ulf Söderberg.

Kompetensen behöver inte nödvändigtvis finns på plats fysiskt i butiken eller på försäljningsstället. Flera talar om att tillhandahålla produktinformation via kundterminaler, internet, telefon och tryckta broschyrer. Det blir sannolikt bara på de större försäljningsställena som farmacevter kommer att arbeta.

? En orsak att de väljer Coop kan vara vårt holistiska synsätt där läkemedel ingår i en större hälsostrategi. En annan är en lönekonkurrens som kan bli och en tredje är delegering till andra personalgrupper som kan lämna ut påsen för att minimera konsekvenserna av farmacevtbristen, säger Per-Olof Jönsson.

För att säkerställa farmacevtisk kompetens på de avreglerade apoteken tycker Coop att man ska avveckla fullt ut, även det receptbelagda monopolet.

? På det viset kan vi garantera fullvärdesapotek i våra större butiker och stormarknader där det finns ett kundunderlag. Där ska vi ha anställd farmacevtisk kompetens. De ska också vara backup till de mindre butikerna som inte bär en egen farmacevt, säger Per-Olof Jönsson.

Liten lobbyverksamhet

Bringwell är ett av de få företagen som aktivt arbetar med monopolets avvecklande. Bland annat görs det genom lobbyverksamhet samt genom den verksamhet som snart drar igång från Norge.

? Tanken är att förpacka och skicka dosläkemedel till svenska landsting. Just nu förhandlar vi med några landsting i mellersta Sverige och intresset är stort, säger Ulf Söderberg.

Han menar att enligt EES-avtalet är det fullt lagligt att skicka läkemedel från Norge till Sverige och på det viset komma runt det svenska distributionsmonopolet.

? Vi har snart en avsiktsförklaring färdig och kommer att starta en testversion i mindre skala. Inom ett halvår är vi igång.
Genom att komma igång med projektet blir det en realitet för landstingen och kommunerna.

? Eftersom vi då kan sälja läkemedel billigare kan vi få kommittéer och landsting att tala för vår sak.

Per-Olof Jönsson på Coop tror inte på Bringwells idé.

? Den modellen är omöjlig. Problemet för Bringwell är att Apoteket kommer att göra samma sak och slå ut dem inom några veckor.

Coop sköter lobbyverksamheten på mer traditionellt vis.

? Det gör vi i första hand genom att jobba på att öka tillgängligheten tillsammans med Apoteket AB. Bland annat genom teknisk samverkan där Apoteket AB öppnar apotek på våra stormarknader och gallerier, säger Per-Olof Jönsson.

På Coop Forum i Västerås ligger Sveriges första och enda detaljhandelsintegrerade apotek, innanför kassalinjen. Det är ett testapotek placerat så som framtida apotek kan tänkas placeras efter en avreglering. Till hösten ska Coop och Apoteket utvärdera projektet. Per-Olof Jönsson är nöjd.

? Inte bara jag utan även stormarknadschefen, kunderna, apotekschefen och apotekskunderna. Det förenklar för kunden och förbättrar tillgängligheten.

? Jag hoppas att det blir fler sådana apotek på våra stormarknader.

Tomt i glesbygd

Monopolet försvaras ofta med hänvisning till glesbygden. Endast monopolet kan garantera en trygg läkemedelsförsörjning på lika villkor och till samma pris oavsett bostadsort.

Enligt dem själva ska även utmanarna finnas i glesbygden

? Visst ska vi finnas i glesbygd, absolut… Se hur det var före apotekens förstatligande 1970. De stora betalade lite extra för att finansiera glesbygden, säger Ulf Söderberg.

Enligt honom krävs det ett teoretiskt befolkningsunderlag på 3-4 000 personer för att ekonomiskt bära ett apotek. Men han kan inte garantera deras existens.

? Som samhället ser ut idag kan vi inte bedriva filantropisk verksamhet. Vi får inte sätta människors hälsa på spel men samtidigt måste vi leverera vinst och avkastning till våra ägare.
Ulf Söderberg är noga med att påpeka att Bringwell inte kommer att vara ensamma ute i glesbygden. Dessutom, som ett komplement till glesbygdsetableringen, nämns också försäljning via telefon och internet, något som Apoteket AB precis har startat men kommer att omfatta hela landet innan året är slut.

Coop väljer en liknande strategi, under förutsättning att man får samhällsstöd.

? Den typen av verksamhet i glesbygd går inte att driva utan stöd från samhället. Då kan man tänka sig handel via internet, lanthandelsbil och olika samarbeten med bensinmackar.