Annons

Utbildning effektivt för diabetiker

Diabetiker med svårkontrollerat blodsocker kan få bra hjälp genom utbildning och tillgång till rådgivning. HbA1c sjunker och risken för komplikationer minskar.

13 okt 2011, kl 12:05
0

Många diabetiker har dåligt kontrollerat blodsocker vilket ger dem ökad risk för ögonproblem, njursjukdom och andra komplikationer. Det handlar inte bara om att ta sina läkemedel, utan om att lägga om en hel livsstil vilket inte är det lättaste.

Tre nya studier i senaste utgåvan av Archives of Internal Medicine, visar att det är effektivt att lära patienterna bra tekniker för att hantera sin sjukdom och sänka sitt blodsocker, mätt som HbA1c.

Katie Weinger, forskare vid Joslin Diabetes Center i Boston, ledde studien där man testade ett 10-timmars program som gjordes under sex veckor. I utbildningen lärde sjuksköterskor ut detaljerade tekniker och hjälpte även patienterna att fokusera på positiva sätt att ändra sin livsstil.

Weinger och kollegor valde slumpmässigt ut 222 diabetespatienter, alla med dåligt kontrollerat blodsocker, till antingen detta program eller ett av två andra med mindre intensiv träning. Efter tre månader hade HbA1c-nivåerna sjunkit med 0,8 procentenheter i gruppen som fick beteendevetenskaplig utbildning, men bara med hälften så mycket i de två andra grupperna.

? Det visar att någon form av utbildning fungerar. Men för dem med dålig kontroll var den strukturerade kognitiva interventionen bättre, säger Katie Weinger till Reuters Health och tillägger att effekten kvarstod i minst ett år.

Även om förändringen kan tyckas liten, är den tillräckligt stor för att minska risken för diabetesrelaterade komplikationer betydligt, enligt Katie Weinger.

En annan studie, ledd av Dr JoAnn Sperl-Hillen i Health Partners Research Foundation i Minneapolis, fann att individuell utbildning fungerar bättre än gruppundervisning. Och en tredje studie fann att telefoncoachning och en video som undervisade patienter i beteendemässiga färdigheter inte fungerade bättre än en broschyr.