Annons
Ny svensk teknologi spårar läkemedel i kroppen

Ny svensk teknologi spårar läkemedel i kroppen

I både forskning, utveckling och användning av läkemedel är det A och O att läkemedlet kommer till rätt ställe i kroppen. Och helst bara dit. Tack vare ny svensk teknik som forskare vid Lunds universitet tagit fram blir det nu möjligt.

13 okt 2011, kl 11:03
0

Annons

Dagens tekniker för att mäta förekomst av läkemedel i specifika vävnader i kroppen kräver tillsats av radioaktiva isotoper eller annan kemisk inmärkning. Problemet med sådana är att de kan påverka läkemedlets effekt.

Med den nya metoden, som tagits fram av György Marko-Varga vid Lunds universitet och Thomas Fehniger vid Estonian Science Foundation vid universitetet i Tallinn, behöver man inte tillsätta något till läkemedlet för att mäta dess förekomst; det är bara att mäta. Metoden kallas MALDI, ?matrix-assisted laser desorption ionization? och är en sorts masspektrometri.

Den undersökta vävnaden kommer från biopsier från lungorna hos patienter med lungcancer och KOL, som fått inhalera ett bronkvidgande läkemedel. Undersökningen kunde visa precis hur medlet sedan fördelats i vävnaden. Resultatet bygger på en analys av 3 000 mätställen på vardera 0,01 kvadratmillimeter.

? När man vill registrera ett nytt läkemedel måste man dels kunna förklara dess exakta verkningsmekanismer, dels kunna visa att det är både effektivt och säkert. För att undgå sidoeffekter ska medlet ju bara nå de celler det är avsett för. Vår nya teknikplattform gör detta lättare att visa detta, säger György Marko-Varga till Lunds universitet.

Han tror att man med den nya teknologin kommer att kunna utveckla säkrare och effektivare läkemedelskandidater. Den kan också i framtiden komma att användas vid kliniska behandlingar, för att hjälpa läkarna att välja rätt medicin till en viss patient.

Både György Marko-Varga och Thomas Fehniger kommer ursprungligen från Astrazeneca, som också bidragit till studien.