Annons
Canceröverlevare drabbas ofta av posttraumatisk stress

Canceröverlevare drabbas ofta av posttraumatisk stress

En cancerdiagnos kan lämna bestående psykiska ärr som liknar dem orsakade av krig. Påverkan kan i vissa fall sitta kvar i åratal.

13 okt 2011, kl 17:17
0

Annons

Mer än ett decennium efter att de haft en sjukdom, sade nästan fyra av tio canceröverlevande att de fortfarande plågades av symtom på posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

En av tio patienter sade också att de undvikit att tänka på sin cancersjukdom och en av 20 sa att de undvek situationer eller aktiviteter som påminde dem om sjukdomen, till exempel att gå till doktorn.

Studien, som publiceras i Journal of Clinical Oncology, bygger på en undersökning av 566 patienter med non-Hodgkins lymfom, ledd av Sophia Smith vid Duke Cancer Institute i Durham, North Carolina i USA. Vanliga rapporterade symtom i studien var bland annat nervositet, oroande tankar om cancer och dess behandling, och att känna sig känslomässigt stel mot vänner och familj.

Vid en tidigare undersökning konstaterads att en av tolv patienter då hade fullt utvecklad PTSD, med symtom som undvikande, upphetsning och flashbacks. Men många fler hade en eller flera PTSD-symptom. Den nyare undersökningen visade också att symtomen ofta kvarstår.

Sammantaget hade hälften av patienterna inga PTSD-symtom 13 år efter sin diagnos. Tolv procent av patienterna hade inga problem, medan det hos 37 procent låg kvar på samma nivå eller hade försämrats.

Studien visade också att låginkomsttagare är extra sårbara för de psykologiska effekterna av att leva med cancer.