Annons

Urban Lendahl lämnar Nobelförsamlingen

Han avgår på grund av sitt agerande i Macchiariniskandalen.

20 dec 2016, kl 10:53
0

Professor Urban Lendahl. Foto: Martin Stenmark, KI.

Idag meddelar Urban Lendahl, professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, att han avgår som ledamot i Nobelförsamlingen.

– Jag anser att jag har gjort felbedömningar, och för att hålla Nobels renommé rent tar jag beslutet att avgå ur Nobelförsamlingen, säger Urban Lendahl i en nyhetsartikel på Karolinska Institutets hemsida.

Redan i februari i år lämnade Urban Lendahl uppdraget som sekreterare i Nobelkommittén, och tog timeout från Nobelförsamlingens arbete. Men nu avgår han alltså helt.

Urban Lendahl har funnits med ända sedan rekryteringen av Macchiarini, även om han inte varit den som tagit några egna beslut. Missbedömningarna han nu anser sig har gjort är bland annat hur han agerade i samband med anmälningarna från läkarna på Karolinska universitetssjukhuset om misstänkt forskningsfusk. Han deltog som ämnesexpert vid presskonferensen då KI meddelade beslutet att fria Macchiarini från misstankarna om oredlighet i forskning, tvärt emot granskaren Bengt Gerdins utlåtande.

– Jag fick se beslutet ett par veckor innan det skulle offentliggöras. Jag läste beslutstexten men inte hela det underliggande materialet, och trodde att KI hade gjort sin bedömning rätt. Det jag inte gjorde, som borde ha varit en naturlig reaktion när beslutet gick emot utredaren, var att yrka på att ärendet skulle återremitteras eller granskas av ytterligare experter. Det var okritiskt, men jag accepterade KI:s linje då och lät som en följd av det Macchiarini kvarstå som talare vid en vetenskaplig konferens som jag organiserade så sent som i november 2015, säger Urban Lendahl i nyhetsartikeln från KI.

Urban Lendahl var långt tidigare en av 14 forskare som undertecknade en skrivelse till stöd för att Macchiarini skulle rekryteras som gästprofessor till KI, och han tillstyrkte även en förfrågan om finansiellt stöd till rekryteringserbjudandet till Macchiarini. Något han nu anser vara felbedömningar.

– Gör man bedömningsfel – även om man inte varit i beslutsställning – så bör man axla sitt ansvar just när det gäller organisationer som bygger på förtroende, som Nobelförsamlingen. Av samma skäl avgår jag även som ledamot i Cancerfondens forskningsnämnd. Personligen blir det här också ett sätt att komma till ro med mig själv, säger han i artikeln på KI:s hemsida.