Upplagorna ökar för medicinska tidskrifter

Under 2001 ökade majoriteten av de medicinska tidskrifterna i Sverige sina upplagor. De största ökningarna står Läkartidningen, Incitament, Landstingsvärlden och Läkemedelsvärlden för.

15 mar 2002, kl 14:47
0

Enligt Tidningsstatistik (TS), som mäter och kontrollerar dags- och fackpressens upplagor, ökade sju medicinska tidskrifter sin totala TS-upplaga under 2001. För två av dem var den oförändrad och två tidskrifter backade. Det står klart sedan TS den 1 mars offentliggjorde förra årets siffror.

Klassen ?Ökar mest? vinner Landstingsvärlden med en ökning på 12,8 procent. Incitament ökar med 4,9 procent och Läkemedelsvärlden ökar med 3,6 procent. Även sett till ökning i antalet exemplar är ordningen densamma. Störst TS-upplaga har Vårdfacket med 113 800 exemplar, följt av Läkartidningen och Medikament med 27 900 respektive 23 000 exemplar.

Läkartidningen störst

Sett till abonnerad upplaga, vilken är TS-upplaga minus gratisexemplar, blir ordningen annorlunda. Då ökar Incitament mest, 24 procent, följt av Landstingsvärlden (12,2 procent), Läkartidningen (5,1 procent) och Läkemedelsvärlden (4,9 procent). Läkartidningen är Sveriges största medicinska tidskrift, sett till prenumererad upplaga. Dagens Medicin är andra och Läkemedelsvärlden tredje störst.

Alla tidningar skickar ut en viss mängd gratisexemplar. Sett till andelen prenumererad upplaga av total TS-upplaga hamnar Läkemedelsvärlden även här på tredje plats efter Läkartidningen (96,4 % prenumererad upplaga) och Dagens Medicin (81,0 %). Läkemedelsvärlden har en prenumererad upplaga på 75,0 %.