Annons

Anmälningar från läkare utgör ett viktigt komplement i IGM:s arbete

Enligt statistik från Informations-granskningsmannen, IGM, kommer de flesta anmälningar från IGM själv, 46 procent, eller från läkemedelsföretag, 29 procent. Övrig sjukvårdspersonal står för fyra procent medan läkare står för 21 procent.

15 mar 2002, kl 14:42
1

Annons

En läkare som är flitig att anmäla är Anders Hernborg, distriktsläkare i Laholm.

? Jag anmäler eftersom jag vill hålla diskussionen om industrins marknadsföring levande. I grunden anser jag att det är samhällets uppgift, och inte industrins, genom IGM och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation), att se till att marknadsföringen följer gällande regler.

Anders Hernborg anser att systemet i dag försöker ligga precis så nära gränsen det går. Med det menar han att sköta granskningen så pass hyggligt att det inte blir någon större opinion för att flytta över IGM- och NBL-funktionen till Läkemedelsverket eller något liknande offentligt organ, som i USA där FDA har denna uppgift.

Varför är du kritisk mot industrin?

? Jag ger kanske det intrycket men är det egentligen inte. Industrins innovationskraft i ett marknadsekonomiskt system behövs givetvis, även om de främst tillgodoser den efterfrågan i världen som kan manifesteras genom köpkraft på marknaden.

? Annars är jag nog mer kritisk mot oss själva, läkarkåren och läkarförbundet, som inte mera slår vakt om vårt oberoende och vår integritet. Många specialister uppträder i fjädrar av oberoende experter när de i själva verket har rätt stora ekonomiska och forskningsmässiga egenintressen inom området.

Anders Hernborg är även kritisk mot landstingen och Landstingsförbundet.

? Genom att inte bekosta bra producentobunden fortbildning på läkemedelsområdet tycker jag inte att landstingen tar sitt fortbildningsansvar. Man lämnar fältet fritt åt industrin.

Därutöver anser han att det ankommer på den avtalsslutande parten, Landstingsförbundet, att mera aktivt se till att avtalet om marknadsföring följs.

? Att företräda allmänintresset är rimligen mera en sak för Landstingsförbundet än för enskilda läkare och förskrivare.

Går in i rummet bredvid

Anders Hernborg anmälde nyligen ?Astra Läkemedel informerar i särskild lokal?. Utbildningen avslutas med en timmes föreläsning.

Hernborg skriver själv i anmälan: ?Jag vill att IGM uttolkar regelverket. Kan det vara så lätt som att man kan bryta mot andemeningen och avsikten med avtalet bara genom att gå in i rummet bredvid? Simsalabim? ?om man fortsätter att i den offentliga debatten hänvisa till avtalet och hävda att umgänget mellan den receptskrivande läkarkåren och läkemedelsindustrin är strängt reglerat och övervakat, ja då måste ju någon i skattebetalarnas namn bry sig om ifall avtalet följs. Om hyckleriet fortsätter vore det bättre och ärligare att avskaffa avtalet och säga att man gör lite som man tycker?.

Läkaren kan själv avgöra

I sin bedömning av ärendet skriver IGM att enligt regelverket skiljer man på utbildning och produktinformation. Däremot är det i sin ordning, att deltagarna lämnar lokalen för produktinformation i en separat lokal. Därmed krävs det en aktiv åtgärd av läkaren/deltagaren om han eller hon vill söka upp produktinformationen i fråga. Om läkaren inte är intresserad kan hon/han undvika den genom att stanna kvar i den ursprungliga lokalen. Att deltagarna sedan återvänder till den ursprungliga lokalen är enligt IGM inget konstigt eller något sätt att kringgå avtalets syfte.

IGM:s slutliga bedömning är att Astrazeneca inte har handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område, anmärkningen är därför ogrundad och IGM avskriver ärendet.

Vad har du för kommentar till IGM:s beslut?

? Jag delar givetvis inte hans bedömning. I avtalet står det om terapiinriktad utbildning och vetenskaplig sammankomst: ?Varumärkesinformation får inte ingå i här avsedda aktiviteter. Sådan information får dock förekomma i anslutning till exempelvis utställning eller liknande utanför möteslokalen?. I det aktuella fallet var det tydligen meningen att varumärkesinformation ändå skulle ?ingå i här avsedda aktiviteter?, men att hela gänget skulle gå över och göra det i en angränsande lokal. IGM menar att detta är OK.

Avtalet ska följas eller skrotas

Anders Hernborg har dessutom anmält MSD för en inbjudan till ?Produktinformation om Maxalt och Vioxx?. I en kommentar till anmälan skriver Hernborg: ?Inte så upprörande i och för sig kanske, men skall man nu ha ett regelverk, där man noga skiljer på utbildning och på produktinformation, och som man hänvisar till i högtidliga sammanhang, så tycker jag det ska följas (eller skrotas)?. Ärendet har tillställts MSD för yttrande och kommer att redovisas i kommande nummer av Läkemedelsvärlden.

Anders Hernborgs inställning är enkel. Antingen ska det finnas regler. Då ska det kontrolleras så att de efterlevs. Annars ska det inte finnas några regler och då skall alla veta att djungelns lag råder.

? För att kasta lite grus i hyckleriets väloljade maskineri anmäler jag när jag orkar och hittar något som jag anser speciellt flagrant eller principiellt intressant.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Bra, fortsätt syna industrin! Nu köps läkare inom vården av industrin för att utöva produktinformation inom landstingen när andra dörrar stängs. Uppfinningsrikedomen är det inget fel på.
    /W