Örebro först ut med mål för läkemedelsför-skrivningen

Trots en gynnsam situation, med landets lägsta läkemedelskostnad per invånare, är Örebro läns landsting först med att införa specifika mål för läkemedelsförskrivningen.

15 mar 2002, kl 14:53
0

Annons

Läkemedelskommittén har, tillsammans med de olika expertgrupperna, enats om sju mål för 2002. Samtliga förvaltningar ? sjukhus, vårdcentraler och psykiatrin ? inom landstinget, har godkänt dem.

? Det började med att kommittén diskuterade meningsfulla mål. De olika expertgrupperna fick säga sitt innan samtliga förvaltningar sa ja, säger Bengt Curman, ordförande i Örebro läns läkemedelskommitté.

? Det är viktigt för läkarna att känna att vi har ett bredare perspektiv på läkemedel än bara ekonomi, fortsätter han.

Bättre behandling

I diskussionerna i kommittén har medlemmarna varit eniga om att målen måste ha betydelse för många läkare. Därför inriktades dessa mot läkemedel som förskrivs brett.

? Alla har diabetiker gående hos sig. Därför måste alla läkare vara klara över att behandlingen har förändrats för denna stora och viktiga grupp. Målet sparar inga pengar direkt men vi tror att det ger en bättre behandling.

Inte bara ekonomi

Två av målen handlar om att sänka kostnaderna. De andra fem handlar i första hand om den medicinska nyttan, men sänkta kostnader kan komma som en bonus.

? När det gäller betablockerare kan man inte påstå att Seloken är sämre än Tenormin. Där handlar det bara om ekonomi. Beträffande protonpumpshämmare finns det både en överförskrivning och alternativ till Losec som är lika bra. Där handlar det om slöseri med både pengar och resurser, säger Bengt Curman.

Avsikten är att varje år sätta upp nya mål för att på det viset hålla intresset uppe. För att mäta och följa upp målen tar kommittén hjälp av APS, Apotekets statistik för läkemedelsförsäljning. En del mål är satta för att kunna mätas i slutet av året, andra mäts kontinuerligt.

? Vår avsikt är att rapportera direkt till verksamhetscheferna men även till förskrivarna.

Diskussionen viktig

Kommittén har sen tidigare anställt en läkare som informatör. Han åker nu runt i primärvården och berättar om och följer upp projektet.

? Den egentliga anledningen att skicka ut någon som informerar är att få kollegorna att börja diskutera sin förskrivning med varandra. Vi vill få igång diskussionen.

Blir några mål lättare att nå än andra?

? Ja, jag tror att målen för antidiabetika och dextropropoxifen blir lätta, betablockerarna blir nog svåra men alla bör vara möjliga att uppnå, säger Bengt Curman.