Upphävd förordning irriterar åklagare

Lagen om handel med läkemedel med mera är ett av hjälpmedel det juridiska systemet har för att stävja olaglig handel med läkemedel. Men en hänvisning till en upphävd författning gör det svårare att få brottslingar fällda, anser åklagare som vänt sig till socialdepartementet.

17 jun 2005, kl 21:40
0

Annons

Så här står det bland annat i lagen: ?4 § Detaljhandel med sådana varor som omfattas av de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) och ??

? Vi har haft informella underhandskontakter med departementet och tycker att det vore bättre om man istället hänvisar till texter som gäller, till exempel läkemedelslagen, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsjurist på Läkemedelsverket.

? Jo, det är en olycklig formulering och vi har börjat titta på hur man kan förändra den. Men eftersom det handlar om en lagändring krävs en utredning och ett riksdagsbeslut först, säger Sara Rosenmüller, ämnessakkunnig på socialdepartementet.

Men så kom EG-domen om apoteksmonopolet och den har lett till en febril verksamhet på departementet. I prioritetsordning har en ändrad hänvisning i en lagparagraf halkat efter.

Men det innebär inte att frågan är bortglömd. Sara Rosenmüller berättar att den kommer med i den stora utredning som ska göras med anledning av monopoldomen.

? Vi jobbar just nu med frågor som ska med i den utredning som ska inledas under sensommaren eller början av hösten. Vår preliminära plan är att utredningens förslag ska vara klara till den 1 oktober 2006.