Annons

VI TYCKER ? EU-domen och apoteksmonopolet

Nyligen kom EG-domstolens slutliga dom över det svenska apoteksmonopolet i Hanner-målet. Domen har
blivit föremål för vitt skilda tolkningar.
Vilka konsekvenser tror du att EU-domen om apoteksmonopolet får under de närmaste åren?

17 jun 2005, kl 21:45
0

Anders Hernborg, allmänläkare och informationsläkare,
Läkemedelskommittén Halland:

?Business as usual? för de flesta större aktörerna på kort och medellång sikt. Frågan fortsätter valsa runt i politiken och i rättsmaskineriet. Möjligen återgår frågan till EG-domstolen.
Kanske driver opinionen fram försäljning av vissa receptfria läkemedel på nya ställen. I Sverige har vi lägre marginaler och billigare läkemedel än i de flesta andra länder.
Sakskälen för ett slopande av monopolet tycks få. Marknadsekonomi är nog bra i många fall men monopolets dödgrävare verkar främst finnas bland politiker som tror att marknaden löser alla problem.

Barbro Westerholm, ordförande, Sveriges Pensionärsförbund:

Apoteket kommer sannolikt att öka sin tillgänglighet både vad beträffar receptfria och receptbelagda läkemedel. Dessutom tror jag att Apoteket kommer att satsa ännu mer på utvecklingen av Hälsotorget och apoteksombudsorganisationen.
Vad övrig handel gör ? säkert förbereder man sig i varje fall på försäljning av receptfria läkemedel.

Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen:

Vi tror inte att regeringens tolkning av domen kommer att stoppa debatten och dagligvaruhandelns påtryckningar för att få börja sälja receptfria läkemedel.
Insatsen i denna kamp är läkemedelskonsumenternas säkerhet och hälsa. Missbruk, beroende och livshotande biverkningar rapporteras även på våra vanligaste huvudvärkstabletter. Kombinationer av olika läkemedel kan också innebära stora risker. Hur skall snabbköpskassörskan eller bensinmacksföreståndaren kunna förmedla detta?

Steinar Höeg, vd för Astrazenecas marknadsbolag i Sverige:

Jag ser för mig att det nu blir lättare för patienterna att hämta ut sin medicin och få ännu bättre service. Apoteket kommer också att ha hemma det som efterfrågas så att de inte behöver vänta eller åka till något annat apotek. Dessutom blir det mycket bättre öppethållandetider och försäljningsställena ligger där kunderna är. Kunderna tar också större ansvar för egen hälsa och med det följer också att vi får möjlighet att förbättra vår direktinformation till patienterna.

Mikael Hoffman, ordförande i läkemedelskommittén, Östergötland:

Det finns goda argument för att bibehålla såväl som avskaffa monopolet, men stor osäkerhet kring följderna.
Regeringen kan bevara monopolet i sin helhet eller finna former för handel med receptfria läkemedel. Det förra kommer ifrågasättas och leda till ny prövning i EG-domstolen, med fortsatt osäkerhet för alla aktörer plus risk för ett förnyat ifrågasättande av hela monopolet.
Att gå den andra vägen, med samtidigt bibehållen enkanalsdistribution, borde vara ett aptitligare scenario.