Upphandlingen av HPV-vaccin ska göras om

Domen i kammarätten har nu fallit. Upphandlingen av HPV-vaccinet ska göras om.

23 mar 2011, kl 17:18
0

Kammarätten går på Sanofi Pasteurs linje och anser att landstingen i sin upphandling använt otillåten ramavtalstid, det vill säga möjligheten att förlänga avtalet, med två gånger två år plus sex månader extra är för långt. Skälen som landstingen angav för de extra sex månaderna anser Kammarrätten inte vara tillräckliga. Landstingen menade att de sex månaderna behövdes i fall upphandlingen skulle överklagas och då riskera flickornas hälsa.
? Det här blev sämsta möjliga utfall, konstaterar Thomas Lundberg, upphandlare på Stockholms läns landsting som hållit i den nationella upphandlingen.
? Nu får vi börja om från början.

Landstingen kan
också välja att försöka få frågan prövad i regeringsrätten.
? Men jag har ingen aning just nu om vad vi kommer att göra säger Thomas Lundberg.