Undersöker sällsynta allergiska reaktioner

Undersöker sällsynta allergiska reaktioner

Forskare ska ta reda på varför mRNA-vaccinerna mot covid-19 kan ge sällsynta men allvarliga allerigireaktioner.

12 jan 2021, kl 07:27
0

Annons
Charlotta Bergquist

Charlotta Bergquist.

Kraftiga akuta allergiska reaktioner, så kallad anafylaxi, har visat sig kunna förekomma som biverkning av de nya mRNA-vaccinerna mot covid-19. Det handlar om båda de EU-godkända vaccinerna, Comirnaty från Pfizer-Biontech och företaget Modernas covid-19-vaccin.

Nu ska amerikanska forskare vid National institute of health, NIH, undersöka vad dessa sällsynta biverkningar beror på.

Sällsynt biverkning av covid-19-vaccin

Biverkningen är så pass ovanlig att den inte visade sig i de studier som låg till grund för vaccinernas godkännande, utan först när vaccineringen tog fart runt om i världen i december. När allt fler länder börjat vaccinera sina befolkningar har ett litet fåtal personer drabbats av en anafylaktisk reaktion. Enligt data från amerikanska Centers for disease control and prevention, CDC, drabbades ungefär en på 90 000 vaccinerade i USA av denna biverkning 14-23 december.

CDC framhåller samtidigt att fördelarna med att få vaccinskydd mot den potentiellt livshotande covid-19-infektionen kraftigt överväger i jämförelse med den lilla risken för anafylaxi.

Väcker frågor

Charlotta Bergquist, vaccinkoordinator vid Läkemedelsverket, berättar att myndigheten får en del frågor från människor som hört talas om de anafylaktiska vaccinreaktionerna.

– Eftersom det gäller en allvarlig, potentiellt livshotande biverkning så har det väckt oro. Men risken är mycket liten, säger Charlotta Bergquist.

EU:s databas för säkerhetsövervakning av läkemedel och vacciner, Eudravigilance, hade till och med torsdag fått in rapporter om 52 globala fall av anafylaxi som misstänkt biverkning av covid-19-vaccinering. Siffran kan sättas i relation till att många miljoner människor i världen redan fått vaccinerna. De flesta av reaktionerna inträffade inom 15 minuter efter vaccineringen och alla utom tre fall inom fem timmar.

Bland hittills 38 inrapporterade misstänkta covid-19-vaccinbiverkningar i Sverige finns ett fall av anafylaxi.

Olika rekommendationer

Ofta har denna biverkning drabbat personer som tidigare i livet fått anafylaktiska reaktioner av andra orsaker. Till exempel på grund av allergi mot getingstick eller något födoämne. Därför har Storbritanniens läkemedelsmyndighet rekommenderat personer med redan känd risk för anafylaxi att avstå från mRNA-vaccinerna mot covid-19.

Men någon sådan rekommendation finns varken i USA och eller inom EU och Sverige. Skälet är att biverkningen även har drabbat ett antal personer utan tidigare känd allergi eller risk för anafylaxi. Den svenska fallrapporten gäller till exempel en person utan känd svår allergi eller astma. Det anses därför ännu alltför oklart vilka personer som verkligen skulle kunna vara i riskzonen.

– Inom EU har vi därför inte undantagit personer med känd tidigare anafylaxi från vaccinering. Vi avråder endast dem med konstaterad allergi mot något av ämnena i vaccinen. Den viktigaste säkerhetsåtgärden i övrigt är i stället att vaccinet enbart ges inom sjukvården och att alla vaccinerade övervakas under minst 15 minuter efteråt, säger Charlotta Bergquist.

– Och om en person får en allergisk reaktion av den första dosen av något av mRNA-vaccinerna, ska personen inte ta den andra dosen. I vart fall inte förrän det har blivit utrett vad reaktionen berodde på.

Studie ska klarlägga

Ännu vet inte experterna vilket eller vilka ämnen i vaccinerna som utlöst de anafylaktiska reaktionerna. National institute of health, NIH, i USA har enligt Washington post startat en studie för att ta reda på detta. Frivilliga försökspersoner med känd allvarlig allergi ska rekryteras till studien och följas upp på olika sätt när de får vaccin under kontrollerade former.

Misstankarna riktas främst mot komponenten polyetylenglykol, PEG, som finns i båda vaccinen. PEG har en bred användning inom farmaceutisk industri, bland annat som bindemedel i tabletter och i mjukgörande krämer. Det förekommer även i till exempel tvättmedel och som konserveringsmedel i mat. Det finns både fallrapporter och studier som visar att PEG i sällsynta fall kan orsaka systemiska allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad.