Turbulent på ApoEx

På ApoEx har man svårt att hitta den personal man söker. Sedan den läkemedelsansvariga slutade i mitten av augusti har tjänsten varit vakant och två farmacevter till har lämnat företaget. Inget ovanligt när det gäller nystartade företag enligt ApoEx.

20 okt 2010, kl 12:42
0

Att farmacevter fått en ny arbetsmarknad märks inte minst på Läkemedelsverkets tillståndsavdelning, dit apoteken ska anmäla när man byter läkemedelsansvarig.
? Ja det händer något varje dag, säger Anna Beckman ? Gyllenstrand på myndighetens tillståndsavdelning.

Till avdelningen
ska apoteken anmäla och få den nya läkemedelsansvariga godkänd. Om den läkemedelsansvariga är ledig under en period behöver apoteket inte anmäla vem som axlar ansvaret under den perioden.
? Men när den ansvariga slutar sin anställning ska apoteket så snart som möjligt meddela oss namnet på den nya. Ersättare i väntan på att en ny läkemedelsansvarig anställs behöver inte anmälas till Läkemedelsverket.
Exakt vad så snart som möjligt betyder är inte riktigt klart.

På ApoEx
har man till exempel haft tjänsten vakant sedan mitten av augusti då den läkemedelsansvariga slutade. Efter det har ytterligare ett par farmacevter slutat,bland annat på grund av olika syn på kvalitetsarbetet. ApoEx är ett av totalt 28 apotek som har tillstånd att bedriva distanshandel med läkemedel. Något man enligt en av grundarna Johan Berlips arbetar hårt med att förverkliga.

Nyligen öppnade man också en butik i Stockholm.
? Vår affärsmodell är ju ny och det kan vara svårt att hitta de perfekta personerna. Så är det nästan alltid med nystartade bolag, att det inte alltid är folk som passar perfekt på positionen, förklarar han avhoppen.
? Vi har haft verksamheten flytande hela tiden och just nu har vi en tillförordnad ansvarig som är inne för tillfället. För övrigt tar vi in resurser vid behov men vi försöker hitta en långsiktig lösning.

Vem som är tillförordnad läkemedelsansvarig vill han inte uppge.
? Vi vill inte gå ut med namn just nu.