Annons

Tummen upp för FASS i fickan

Ett pilotprojekt i Stockholm har visat att handdatorer kan utgöra värdefulla hjälpmedel för läkemedelsförskrivarna.

18 apr 2002, kl 18:15
0

Vid Karolinska institutets utbildningskongress nyligen presenterades två utvärderingar av det så kallade handdatorprojektet inom ramen för Stockholms läns landstings förskrivarstödssatsning Janus.
Medicinstudenter och läkare har testat två olika modeller av handdatorer.

Handdatorerna gör det bland annat möjligt att söka i FASS och kontrollera interaktioner och biverkningar via en läkemedelslista.

Testet av den först utvecklade applikationen, Janus Handy, visade att det farmakologiska konceptet höll. Datorn upplevdes dock av många som för stor och långsam.
Därför utvecklades applikationen Janus IQ, som anpassats till en mindre och lättare handdator med högre prestanda. Under vintern 2002 testade medicinarstudenter Janus IQ som i högre grad än föregångaren visade sig motsvara studenternas behov.