Annons

På tio år ska fetman
i Stockholm halveras

Nästa år påbörjar Stockholms läns landsting ett arbete för att stoppa fetmaepidemin. Eventuellt kommer landstinget att betala den indragna subventionen på bantningsläkemedel.

18 apr 2002, kl 15:31
0

Annons

På tio år har antalet feta i Stockholm fördubblats. 50 000 stockholmare är nu så kraftigt överviktiga att de riskerar en för tidig död. De överviktiga barnen har femdubblats på 25 år och idag väger nästan var fjärde tioåring för mycket. Men nu ska trenden brytas; fetman ska minska och ökningen av den måttliga övervikten stoppas.

Det har Stockholms läns landsting bestämt. På tio års sikt ska det resultera i att invånarnas fetma halveras.

? Då ska stockholmarna vara tillbaka på samma nivå som i början av 1990-talet då cirka fem procent var kraftigt överviktiga, hoppas landstingsledamoten Birgitta Rydberg (fp), den politiker som initierade projektet. Hon är också med i projektets styrgrupp.

Beslutet är fattat och finns med i budgetarbetet. Det ska finansieras genom en omfördelning av den befintliga sjukvårdsbudgeten.

Ett paradigmskifte

Att man nu börjar betrakta fetma och övervikt som en sjukdom som ska förebyggas och behandlas beskriver Pål Rooth, överläkare vid Utvecklingscentrum för klinisk överviktsbehandling, som ett paradigmskifte.

? De här patienterna befolkar idag varenda distriktsläkarmottagning, men kallas något annat. Där behandlas de för hypertoni eller kanske går på diabetesmottagningen där 80 procent av patienterna är överviktiga.

Utvecklingscentrum som öppnade våren 2002 är en specialistklinik för behandling och metodutveckling. En kombination av föreläsningar om kost och motion, beteendeförändrande gruppbehandlingar, psykologiskt terapistöd, lågkaloridiet och läkemedel är behandlingsmetoderna.

Läkemedel beskriver Pål Rooth som viktiga kryckor när andra livsstilsomställningar misslyckats. Att subventionen drogs in tycker ha är ett stort problem.

? De tjockaste är ofta de fattigaste. Vi söker förstås dispenser, men vet fortfarande inte vilka kriterier som gäller.

Landstinget subventionerar

I den behovsanalys som ligger till grund för överviktsprojektet beskrivs också farmaka som en viktig del i viktbehandlingsprogram.

? En möjlighet vi diskuterar är om landstinget ska ta på sig kostnaden och betala subventionen för de patienter som ingår i ett behandlingsprogram och behöver läkemedel, säger Birgitta Rydberg.

? Det är en möjlighet landstinget har.

En av förutsättningarna för att halveringen av fetman ska lyckas är att primärvården förmås ta sig an den här uppgiften. Idag räknar man med att kanske en till två procent av de kraftigt överviktiga får behandling. På Utvecklingscentrum samarbetar man idag med tre vårdcentraler för att finna lämpliga former för det.

In med våg och måttband

På en av dem mäter och väger man nu alla som kommer på bokade besök. Efter ett antal hundra patienter har det visat sig att fetman i vissa åldersgrupper där är större och vanligare än i USA.

? Första steget är faktiskt att våga se att fetman finns, säger Pål Rooth.

? Och att ta fram vågen och måttbandet igen.

På två av vårdcentralerna har man börjat med gruppbehandlingar.

? Ska man lyckas med målsättningen kommer det att behövas massiva utbildningsinsatser. Inom primärvården vet man idag inte mer om fetma än vad allmänheten gör.

När handlingsprogrammet i sommar är klart är tanken att vårdcentraler i de olika sjukvårdsområdena utses som pilotprojekt för att testa de föreslagna metoderna.
Runt pilotcentralerna är strategin att få igång samarbete med skola, idrottsrörelse och andra som har betydelse för att minska BMI.

Skolmaten, lekparker, cykelbanor, det finns mycket som måste klaffa om vikten ska gå ned.