Annons

Brevtabbe grumlar resultaten från Life-studien

I sin iver att få ut Life-studiens resultat kopierade studiens sponsor MSD upp ett brev och skickade ut det till 7000 läkare i Sverige. Brevet saknade avsändare, har mött mycket kritik i allmänläkarledet och en granskning av IGM väntar.

19 apr 2002, kl 18:02
0

Life-studien föll positivt för losartan jämfört med atenolol, 13 procents riskreduktion. Den absoluta riskreduktionen var dock 2 procent.

I flera fora har studien och dess resultat diskuterats. Man har dryftat betydelsen av resultaten, vilken klinisk relevans de har och huruvida behandlingsrekommendationer ska skrivas om.

Det amerikanska läkemedelsföretaget MSD sponsrade studien men den initierades och drevs av Björn Dahlöf, placerad vi Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

För runt en vecka sedan skickade MSD ut ett brev underskrivet av Björn Dahlöf. Det var ett tvåsidigt brev på universitetets brevpapper. MSD problem är nu att man skickade ut brevet helt utan avsändare. Det följde inte med något följebrev från MSD och kuverten saknade helt avsändare.

På SFAM:s (Svensk förening för allmänmedicin) internetbaserad mailinglista har utskicket diskuterats länge och många läkare på listan känner sig kränkta av de ordalag med vilka Björn Dahlöf beskriver studiens resultat. MSD får sig också en känga på mailinglistan.

Gunnar Edung är marknadschef för Cozaar på MSD i Sverige:

? Det här är kalasdata för oss. I vår iver att få ut resultaten till sveriges läkarkår missade vi några viktiga saker.

Brevet har gått ut till runt 6000 allmänläkare och 1000 internmedicinare och hypertonispecialister.

Enligt Gunnar Edung kommer nu MSD att ta konsekvenserna av misstaget. Bland annat kommer man skicka ut ett nytt brev för att förklara situationen.

Enligt uppgifter från Informationsgranskningsmannen IGM, Göran Wennersten, kommer han omgående att granska MSD:s agerande.

Dessutom har Göran Bondjers, professor och preses vid den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet, satt jurister att granska MSD:s agerande “att utnyttja universitetets goda namn”.