Annons

Tryggt och tråkigt är ingen överdrift

Anmäld: Astrazeneca
Anmälare: Dr Ingela Engblom
Ärende: Annons för Rhinocort Aqua
Ärendenr: W357/01

16 nov 2001, kl 19:09
0

Ingela Engblom (IE) anmärker på budskapet "Trygg, på gränsen till tråkig". Hon anser att det går stick i stäv med uppmaningen om lägsta möjliga dos som finns med i Läkemedelsboken 2001/2002 och i Fass-texten för Rhinocort. Påståendet gör säkert att mindre misstänksamma läkare inte tittar i Fass-texten där det finns ett antal uppmaningar till försiktighet. IE menar att det är den större erfarenheten som gjort att varningslistan utökats. Påståendet bryter mot artikel 2.

IE menar också att informationen enligt artikel 7 ska vara aktuell. Påståendet "Trygg, på gränsen till tråkig" var möjligtvis aktuellt 1995 med en kortare varningslista men inte i dag.

Astrazeneca svarar att budskapet i annonsen är enkelt. Rhinocort är ett tryggt läkemedel tack vare den exceptionellt stora kliniska erfarenheten. Antalet kliniska studier är också stort liksom kunskapen då företaget har 30 års erfarenhet av forskning inom området med budesonid. Längre ner i annonsen specificeras just denna kunskap och erfarenhet: "Sveriges mest förskrivna? 2,1 miljarder patientdagar? 16 års klinisk erfarenhet i Sverige? 91 kliniska studier med 28 000 patienter?" Att rekommendera lägsta möjliga dos och att Fass innehåller varningar är just trygghet menar Astrazeneca. Det leder till detaljerade och handfasta rekommendationer.

IGM går helt på företagets linje och finner inget anmärkningsvärt i annonsen. Draco har inte agerat i strid med Regler för läkemedelsinformation och frias därmed.