Annons

Fallbeskrivningar får inte spegla subjektiva värderingar

Anmäld: Novo Nordisk
Anmälare: Dr Ingela Engblom
Ärende: Marknadsföring av Activelle
Ärendenr: W361/01

16 nov 2001, kl 19:08
0

Annons

Broschyren har rubriken "Jag vill bestämma själv". Därunder följer rubriken "Därför valde jag Activelle", en lång text som beskriver händelseförloppet när en kvinna gick till läkaren samt en bild på en glad kvinna i femtioårsåldern. Texten beskriver när läkaren föreslog byte från Activelle till ett östrogenplåster. Kvinnan kom inte så bra överens med doktorn eftersom han ville bestämma att hon skulle använda plåster istället för tabletterna som hon trivs bra med.

Ingela Engblom (IE) skriver att hon reagerade på att en patient skall redogöra för sina skäl att välja ett läkemedel som hennes läkare uppenbarligen förordat att hon ska sluta med. "Fallbeskrivningar kan vara intressanta men att ? låta en patient komma till orda för att förfäkta just hennes idéer ? som säkert går hand i hand med Novo Nordisks ? bryter mot artikel 1 och 8" skriver IE.

Novo Nordisk (NN) svarar att man tycker att informationen är saklig i sin utformning, både enligt artikel 1 och 8. Det framgår vilken substans Activelle innehåller och att ytterligare information kan läsas i Fass. Dock kommer inte fallbeskrivningen användas som anges i skriften.

IGM noterar att artikel 8 säger att som dokumentation inte får åberopas intyg av enskilda patienter. Fallbeskrivningar ska vara fria från subjektiva värderingar från patienten. Därmed har NN brutit mot artikel 1 och 8 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr.