Annons

Troglitazon stoppas i Europa men inte i Japan och USA

Glaxo Wellcome har dragit tillbaka det nya läkemedlet troglitazon mot typ 2-diabetes. Det hade lanserats i Storbritannien och var på väg att godkännas i övriga europeiska länder i början av 1998. Men Parke-Davis fortsätter att sälja det framgångsrika medlet i USA och Sankyo i Japan.

18 jul 2002, kl 21:23
0

Stora förväntningar har knutits till glitazonerna, en ny typ av läkemedel med effekt mot typ 2-diabetes och det metabola syndromet (se Läkemedelsvärlden nr 12-97). Men på grund av ett ökande antal rapporter om leverbiverkningar stoppade Glaxo Wellcome försäljningen av troglitazon (Romozin) i  Storbritannien den 1 december.
Samtidigt drog företaget tillbaka ansökningen till godkännande i övriga EU-länder via ömsesidigt erkännande. I Storbritannien hade 5 000 personer behandlats sedan läkemedlet lanserades den 1 oktober.
Men i Japan och USA, där 800 000 personer fått troglitazon sedan mars 1997, fortsätter försäljningen. Läkemedlet är ett av dem som fått det snabbaste genombrottet i läkemedelshistorien. På tre månader såldes troglitazon för motsvarande en dryg miljard kronor.


Ändrade varningstexter
Sankyo, som tagit fram produkten, fortsätter själva att sälja troglitazon i Japan (som Noscal). Liksom Parke-Davis (som har licensen för Amerika) rekommenderar Sankyo läkare som skrivit ut troglitazon till sina patienter att noggrant följa upp leverstatus med täta kontroller. Företagen förser också läkemedlet med nya varningstexter.
I början av november skickades en varning ut i USA. Då fanns 35 fall av leverpåverkan, varav ett fall resulterat i en levertransplantation och ett i dödsfall. Dock var det då inte klarlagt vilken roll troglitazon spelat i dessa fall.
I början av december hade 150 allvarliga fall av leverpåverkan rapporterats, varav sex dödsfall. I skadorna ingår fall av levernekros och leversvikt med en medeltid av tre månaders behandling före uppkomsten av skadan.