Annons

27 apotek läggs ner när Apoteksbolaget sparar 300 miljoner kronor

Nedläggning av apotek är en del av Apoteksbolagets besparingsplan. Bolaget har av staten ålagts att minska kostnaderna med 400 miljoner kronor under de närmast två åren, varav 300 miljoner kronor under 1998.

18 jul 2002, kl 21:24
0

I början av hösten förekom larmuppgifter om att sparkraven på Apoteksbolaget skulle kunna leda till att 75 apotek skulle läggas ned och tusen personer sägas upp.
Nu finns facit: det blev 27. Tidigare har styrelsen lagt ned åtta apotek och på styrelsemötet den 1 december lades ytterligare 19 ned. Nedläggningarna är en del av besparingen på 300 miljoner kronor i 1998 års budget. Nästa år ska bolaget skära bort ytterligare 100 miljoner kronor enligt direktiv från regeringen.
? Nu i januari 1998 har vi 600 färre anställda i bolaget än i december 1996. Detta svarar mot en besparing på 150 miljoner, alltså hälften av sparbetinget för 1998. Det finns inga beslut om ytterligare neddragningar av personalstyrkan, säger Arne Björnberg, VD för Apoteksbolaget.
? Apoteken som läggs ned är inte ekonomiskt motiverade, de bidrar inte positivt till bolagets resultat, och skulle inte ha etablerats idag, kommenterar Arne Björnberg.
Arm i arm med sjukvården
Han påpekar att apoteksexpansionen under 1970- och 1980-talen följde med i spåren av den expansion sjukvården genomgick. Nu stramas denna åt och en konsekvens är att även apoteksverksamheten krymper.
Av bolagets totalt 900 apotek är det cirka 200 som inte kan motiveras utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
? Det är en del av vårt samhälleliga ansvar att se till att det finns en god tillgänglighet på läkemedel i hela landet. De 200 företagsekonomiskt sett olönsamma apoteken ligger praktiskt taget uteslutande i skogslänen, säger Arne Björnberg.
Å andra sidan startas nya apotek, även om det blev ovanligt få, bara fyra stycken, under 1997.


Många besparingar små?
Personalminskningen svarar alltså för hälften av den ekonomiska besparingen 1998. Ytterligare 70 miljoner kronor har bolaget knaprat in på så kallat centralt bokade kostnader.
Det avser kostnader för datadrift, konsulter, reklam och PR samt hyror inklusive huvudkontorets. Hyran för huvudkontoret minskar med 14 miljoner kronor per år efter flytten till Nacka i mellandagarna.
En besparing som uppmärksammats är att WM-data inte längre är bolagets totalentreprenör för datatjänster. Rapporteringen i tidningen Dagens Industri har irriterat Björnberg.
? Den var ren skit på rak svenska, och det får du gärna citera. Alla andra tidningar skrev korrekt, men alla kommer bara ihåg vad Dagens Industri skrev, säger Arne Björnberg.
? Vi har inte alls avbrutit samarbetet med WM-data. Tvärtom har de en viktig uppgift i effektiviseringen av vår interna datahantering. Jag är övertygad om att den kommer att leda till stora besparingar under 1999, säger Arne Björnberg.
Resterande 80 miljoner kronors besparingar i 1998 års budget fördelar sig på mindre poster om 5?15 miljoner kronor.
? Vi sparade ett tiotal miljoner på att avskaffa den regionala nivån i vår organisation, vi rationaliserar produktionslaboratorierna och vi justerar öppetttiderna, säger Arne Björnberg.
Svinn i självbetjäningsavdelningar har tidigare kostat åtskilligt.
? Det minskar nu när vi installerar stöldbågar på 200 av de större apoteken. Det innebär en besparing på 10?12 miljoner kronor, möjligen mer, säger Arne Björnberg.


Nollresultat trots besparing
Men trots de beslutade och i vissa fall redan genomförda åtgärderna blir 1998 inget lysande år resultatmässigt.
? Vi räknar med ett nollresultat. Anledningen är att omsättningen har minskat. Antalet recipen ökar igen, efter den tillfälliga nedgången efter hamstringen, men antalet kronor per recipe står stilla, säger Arne Björnberg.
Här har läkemedelsreformens effekt slagit genom. Däremot tror Arne Björnberg inte att det faktum att landstingen tagit över kostnadsansvaret påverkar läkemedelsförskrivningen mer än marginellt.
? Landstingen har historiskt haft svårigheter när det gäller att få läkarna kostnadsmedvetna, säger Arne Björnberg.