Trepartssamtal sparade en kvarts miljard

Ordnat införande av bland annat hepatit C-läkemedel har gett stora besparingar, enligt SKL.

5 apr 2016, kl 11:02
0

Annons

Modellen med trepartssamtal och ordnat införande som började användas i samband med att de nya hepatit C-läkemedlen nådde marknaden 2014 har inneburit besparingar på en kvarts miljard kronor, enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Förutom de nya antivirala hepatit C-läkemedlen har två preparat för behandling av prostatacancer, Zytiga och Xtandi, införts med modellen.

Modellen innebär att läkemedlen har införts på ett liknande sätt i hela landet efter gemensamma överenskommelser och förhandlingar mellan landstingen, TLV och läkemedelsföretagen.

– Arbetet har bidragit till att nya läkemedel snabbt och jämlikt har nått patienterna. Samverkansmodellen, arbetet med ordnat införande och de överenskommelser som tecknats är angelägna förutsättningar för att se till att kostnadseffektiva nya läkemedel når patienterna, säger Anders Henriksson, vice ordförande för SKL, i ett pressmeddelande.

På uppdrag av regeringen ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, utvärdera hur modellen med ordnat införande fungerar. Senast den 1 juli 2017 ska resultaten av utvärderingen presenteras.