Annons

Tommy Lewander, Eurona: "Racet har redan börjat"

Uppsalaföretaget Eurona Medical vill bana väg för genetiskt individanpassade läkemedel. Läkemedelsvärlden bad företagets forskningschef Tommy Lewander förklara hur det ska gå till.

5 jul 2002, kl 01:47
0

Många bedömare tror inte pa något stort genombrott för farmakogenetiken inom den allra närmaste framtiden. Är Eurona för tidigt ute?
– Nej, vi anser inte det, racer har redan börjat. Bara under det senaste året har många nya studier publicerats som visar den stora genetiska variabilitet som finns hos gener relaterade till sjukdom eller lakemedelsrespons. Farmakogenetiska tester har sedan länge funnits tillgängliga för att identifiera varianter av läkernedelsmetaboliserande enzymer, och nu börjar vi se allt fler tester som rör polymorfismer i läkernedels målmolekyler. Själva arbetar vi med att sammanställa och publicera egna resultat rörande polymorfismer i RA-AS-systernets gener och genetiska signaturer som är korrelerade till effekten av ACE-hämmare vid hypertoni, säger Tommy Lewander.
– Dessutom har många stora läkernedelsindustrier, exempelvis SmitliKline Beecham och GlaxoWellcome, redan byggt upp avdelningar för farmakogenetik i sin organisation.


Möjligt hävda högre pris
Hur försöker då Eurona övertyga storindustrin om att satsa på farmakogenetik och inleda samarbete med företaget? Farmakogenetiken är ju något som traditionellt mötts av skepsis från storindustrin, som ju tjänar lika mycket på suboptimalt använda läkemedel.
– För många stora läkemedetsgrupper, till exempel antipsykotika, antidepressiva och hypertommedell är en rimlig responsfrekvens omkring 50-60 procent. Det är alltså en stor fördel om man kan prediktera vilket medel som har störst sannolikhet att ha effekt för den enskilde, säger Tommy Lewander.
– Ett företag som kan tillhandahålla ett verktyg för att kunna utföra en sådan prediktion, kan givetvis hävda att medlet har en mycket bättre effekt i en viss patientgrupp. Därmed kan man hävda ett högre pris baserat på hälsockonomiska studier.
– Situationen blir ännu enklare om ett läkemedel inte alls ger effekt hos en subgrupp, som i fallet med det amerikanska bröstcancerpreparatet trastuzumab (se angränsande artikel). Här har Genentech utvecklat ett test som predikterar respons eller icke-respons, och den produktens pris är mycket högt.
Trots att Eurona ännu inte har några samarbetspartners inom läkemedelsindustrin, är Tommy Lewander hoppfull inför framtiden.
– Det är först under det senaste halvåret som vi börjat fokusera på kontakter med läkemedelsindustrin. Tidigare har vi kraftsamlat kring att ta fram resultat som stöder företagets koncept, och dessa har vi nu. För närvarande pågår ett flertal diskussioner med olika läkemedelsföretag både inom och utom Sverige kring olika typer av samarbeten. Något sådant har dock ännu inte kommit till stånd, säger Tommy Lewander.