Annons

Svenskt pionjärföretag satsar på farmakogenetik

Enorma belopp spenderas årligen på läkemedel som är mer eller mindre verkningslösa för patienterna som får dem. Kanske kan det Uppsalabaserade plonjärföretaget Eurona Medical med farmakogenetikens hl*älp bidra till att förbättra sakernas tillstånd.

5 jul 2002, kl 01:45
0

Skräddarsydd läkemedelsbehandling baserad på patientens arvsanlag är Uppsalaföretaget Eurona Medicals affärsidé (se även Läkemedelsvärlden 4/98).
Företaget kan ses som en representant för det allt större antal nischföretag – Variagenics, Genset, Milennium och Hexagen är föregångare i andra länder – som har farmakogenetiken som verksamhetsfält.


Test på gång
En del av Euronas verksamhet handlar om att utveckla det man kallar "Genetic Signature Assays", gentest för bestämning av kombinationer av arvsanlag som har betydelse för svaret på en viss läkemedelsbehandling. Under senhösten hoppas företaget kunna lansera sitt första test i Sverige. Tester förutsäger vilka hypertonipatienter som kan tänkas passa för behandling med ACE-hämmare.


Kommersialiseringsfas
Eurona bildades 1994 och har idag över 70 anställda, men ännu ingen produkt på marknaden. Man har nyligen lämnat en utvecklingsfas för en avgörande kommersialiseringsfas; sedan i januari försöker företaget förankra sina idéer hos läkemedelsindustrin.
– Vi diskuterar olika typer av samarbetsprojekt med industrin. Det gäller allt från substanser i preklinisk och klinisk utveckling till redan marknadsförda läkemedel, säger Tommy Lewander, forskningschef på Eurona.


Genetiska signaturer
Potentiella prekliniska samarbeten ellan Eurona och läkemedelsindustrin gäller i första hand studier av variabilitet i gener som kodar för olika läkemedels receptorproteiner. För medel i klinisk utveckling tillkommer studier av genetisk variabilitet i andra gerier i samma funktionella eller metaboliska system som målmolekylen.
– Avsikten är här att identifiera "genetiska signaturer" som korrelerar med det kliniska utfaller i fas Ii, och som sedan kan utnyttjas för stratifiering av patientmaterial i fas 111, säger Tommy Lewander.
För läkemedel som redan finns på marknaden utför Eurona huvudsakligen egna studier för att utveckla läkemedelsresponstester. Dessa avser man marknadsföra i egen regi eller i samarbete med labservice och/eller diagnostikaföretag.
– Vi har även noterat ett ökande intresse för samarbete kring marknadsförda produkter från läkemedelsindustrins sida. Här finns potential för att nischa ett läkemedel eller förlänga dess livscykel genom att fokusera på den patientgrupp som har mest nytta av preparatet, säger Tommy Lewander.