Annons
TLV: Uppdrag om apoteks-indikatorer bör avslutas

TLV: Uppdrag om apoteks-indikatorer bör avslutas

Ingen av de 12 kvalitetsmått, som skulle göra det enklare att jämföra apotek, är lämpliga att utveckla, anser TLV.

11 okt 2022, kl 13:36
0

Annons

I december 2021 fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag av regeringen att utforma och sammanställa apoteksindikatorer. Dessa skulle göra det enklare för apotekskunder att jämföra olika apotek. Uppdraget utgick från förslag som TLV lämnade i en förstudie 2019, som Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit om.

Men TLV bedömer nu att ingen av de kvalitetsmått som myndigheten då föreslog är lämpliga att utveckla vidare. Uppdraget om apoteksindikatorer bör därför avslutas, föreslår myndigheten i en delrapport som har lämnats till regeringen.

12 apoteksindikatorer för att rangordna apotek

Syftet med uppdraget var att indikatorerna skulle göra det enklare för apotekskunder att jämföra hur bra olika apotek är på till exempel rådgivning och kompetensutveckling. Därigenom skulle konsumenterna kunna göra ett genomtänkt val av apotek, och öppenvårdsapoteken skulle få incitament att förbättra kvaliteten.

TLV kom fram till 12 kvalitetsmått för att mäta och rangordna olika apotek. De flesta av dessa handlade om rådgivning och säker läkemedelsanvändning.

Svårbegripliga för konsumenter

Myndigheten har nu gjort en noggrann granskning och analys av dessa indikatorer utifrån träffsäkerhet, kopplingar till tillsynen och om indikatorerna är tydliga, relevanta, rättssäkra och utslagsgivande.

Enligt TLV har några av indikatorerna förlorat sin aktualitet sedan förstudien, och några är alltför svårbegripliga för den genomsnittliga apotekskunden. Ingen av kvalitetsmåtten är därför ”direkt lämpliga att utveckla vidare som kvalitetsindikatorer för att upplysa konsumenter om apotekens kvalitet”, skriver myndigheten.

TLV tycker i stället att kvaliteten ska granskas inom den apotekstillsyn som flera myndigheter ansvarar för.

Om regeringen vill att TLV ska ta fram till exempel prisindex eller andra jämförelsetjänster bör detta ske i ett annat regeringsuppdrag, skriver myndigheten.