TLV överklagar till kammarrätten

Turerna kring Region Skånes återbäringsavtal med företaget UCB fortsätter. Nu överklagar TLV det frysta förbudet.

8 Mar 2013, kl 11:58
0

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, meddelade för drygt ett år sedan att det återbäringsavtal som Region Skåne träffat med företaget UCB om TNF-hämmaren Cimzia stred mot lagen om läkemedelsförmåner.

Region Skåne överklagade beslutet från TLV till Förvaltningsrätten och TLV i sin tur förbjöd landstinget att fortsätta med prisöverenskommelserna till dess att frågan är avgjord i domstol.

Förvaltningsrätten fattade i sin tur beslut om att förbudet skulle frysas och att det är okej för Region Skåne att fortsätta med rabattavtalen till dess att frågan avgjorts. TLV har nu överklagat beslutet till kammarrätten.
– Förvaltningsrätten menade i sitt beslut att det inte drabbar någon om rabattavtalen får fortsätta att gälla. Vi menar att apoteksaktörer faktiskt drabbas och har därför överklagat beslutet, säger Sofia Eintrei, jurist på TLV.

Överklagan från TLV gjordes den 4 mars.