Annons

Landsting får inte teckna egna avtal

Enskilda landsting får inte ingå avtal med läkemedelsföretag om läkemedel inom förmånerna under avtalstiden, enligt ny överenskommelse.

13 jun 2016, kl 10:21
0

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om att tillsätta en utredning för att se över finansiering och prissättning av läkemedel. Anledningen är att patienter ska få tillgång till en kvalitativ och kostnadseffektiv behandling, samtidigt som staten och landstingen ska få bättre ekonomisk förutsägbarhet.

– En av den svenska modellens viktigaste komponenter är en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård i världsklass. För att vi ska kunna bedriva en modern och effektiv hälso- och sjukvård behöver vi ha så långsiktiga och förutsägbara system som möjligt på plats. Överenskommelsen vi nu slutit med SKL är en del i det arbetet där också stat och landsting tar ett gemensamt ansvar, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström, i ett pressmeddelande.

Under avtalsperioden får därför inga avtal för läkemedel inom förmånerna tecknas mellan enskilda landsting och läkemedelsföretag. I de fall som enskilda landsting ingår överenskommelser med läkemedelsföretag kommer staten att minska bidraget till dessa landsting, motsvarande de rabatter som landstingen får, kommande år.

– Indirekt blir det ett förbud mot landstingen att ta emot erbjudande om rabatter från bolagen och ingå enskilda avtal med läkemedelsbolag, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare på SKL, till nyhetsbyrån TT.

I överenskommelsen med SKL har regeringen även beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen. Summan för 2016 baseras bland annat på Socialstyrelsens prognoser för kostnader för läkemedelsförmånen. Utöver de 23,9 miljarderna kommer landstingen också att kompenseras för utökade kostnader i och med att läkemedel för barn under 18 år sedan årsskiftet blivit avgiftsfria.

Landstingen kommer också att få ersättning för läkemedel mot hepatit C som förskrivs i enlighet med smittskyddslagen och processen för ordnat införande. Staten går där in och finansierar 70 procent av kostnaden.

Om Cimzia-fallet

Våren 2012 ingick Region Skåne avtal med UCB Pharma. Avtalet innebar att regionen skulle få en återbäring på 15 procent för all försäljning av läkemedlet Cimzia för behandling av reumatism. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, menade att avtalet innebar att priset på det subventionerande receptbelagda läkemedlet skulle bli olika i landet och valde därför att förbjuda regionen från att ingå avtal.

Region Skåne överklagade och Högsta förvaltningsdomstolen går emot tidigare instanser och ger regionen bifall. I domen skrev domstolen att TLVs beslut saknar författningsstöd och därför upphävs förbudet.

Micaela Toresson
Tidigare webbredaktör/medicinjournalist Läkemedelsvärlden.se
Föregående artikel Nya regler kan underlätta läkemedelsinförsel
Nästa artikel TKI-hämmare kopplad till risk för hjärtinfarkt