Annons

TLV öppnar för miljöaspekter vid subventionsbeslut

Det går inte att vänta på vare sig regelverk eller allmänhetens krav att
kunna köpa miljömärkta läkemedel, det var en av åsikterna under ett
seminarium om läkemedelsmiljöpåverkan. Att TLV är positiva till
miljöaspekter i subventionsansökningar väckte stor uppmärksamhet.

19 jan 2011, kl 14:17
0

Att debatten om hur våra läkemedel påverkar miljön inte fått tillräckligt med utrymme i vare sig media eller hos berörda aktörer var de flesta av deltagarna under tisdagens seminarium överens om. Under rubriken ?Från tablett till toalett?, organiserat av Mistra Pharma och Svenskt Vatten, samlades representanter från läkemedelsindustri, apotek, landsting, akademi och socialdepartementet för att diskutera miljöarbete.

Cecilia Marlow, vd på Kronans Droghandel, ordförande i Sveriges Apoteksförening och aktiv i miljöfrågan, menade att apotekskedjorna har idéer om miljöarbete och att deras kunder efterfrågar miljöcertifierade läkemedel, men att det krävs regeländringar för att kunna göra det.
– Utbytessystemet gör att vi inte kan välja sortiment själva och jag undrar vilka direktiv som socialdepartementet kan tänkas ge till TLV och Läkemedelsverket för att de ska premiera gröna läkemedel?

Karin Johansson, statssekreterare på socialdepartementet, svarade att miljöaspekter kommer vara en del av arbetet med den nationella läkemedelsstrategin, som ska vara klar i juni i år.
– Vi är också beroende av miljödepartementet och framför allt av idéer från myndigheter och aktörer. Vi har inte möjlighet att komma på alla bra lösningar själva.

Enligt Magnus Thyberg från TLV finns det inte några principiella hinder mot att väga in miljöpåverkan i hälsoekonomiska bedömningar redan idag vid nyansökningar.
– Det är något som de kan ta med i sin argumentation för att motivera sitt pris när de ansöker om subvention. Naturligtvis måste en sådan argumentation underbyggas av en utredning som vi kan bedöma, vår bedömning är att området är komplicerat och outvecklat.  

Att TLV är öppna för att läkemedelsföretagen kan ta med miljöaspekter i förhandlingarna när de ansöker om subvention, väckte stor uppmärksamhet hos deltagarna.
– Det är den absolut största nyheten idag och ett mycket positivt besked att TLV vill vara med och diskutera detta och att Karin Johansson såg positivt på ekonomiska incitament för företagens miljöarbete, sade Bengt Mattsson, CSR- och miljöchef på Pfizer och ordförande i Lif:s miljökommitté.

En del av diskussionen handlade om vad som ska driva arbetet med högre miljökrav på läkemedel. Är det allmänhetens krav, innovationer från industri, landsting, reningsverk och apotek eller lagändringar?
– Regelverk behövs, men vi från industrin vill kunna komma med idéer, det blir en del av konkurrensen. Det blir dessutom mycket lättare att implementera om det kommer från oss själva än läggs på oss via regelverk, sade Bengt Mattsson.