Tillväxthormon kan bromsa hjärt-kärlsjukdom

Forskning tyder på att tillförsel av tillväxthormon kan användas mot hjärt-kärlsjukdom i framtiden. Tillfört hormon ger nämligen gynnsammare sammansättning på  blodfetterna och minskar tendenser mot bukfetma ? riskfaktorer för aterosklerotisk hjärtsjukdom.

19 jul 2002, kl 19:37
0

Tillväxthormon kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom. Det är slutsatser från  de senaste årens forskning kring effekter av tillväxthormonet. Hormonet har en betydligt bredare betydelse än att reglera vår kroppslängd.
Tidigare användes hormontillskott främst för barn vars kortvuxenhet berodde på hormonbrist. Numera är tillväxthormon även indicerat för vuxna med svår brist på egenproducerat hormon.
? Tillförsel av tillväxthormon medför att individerna upplever en bättre livskvalitet. Flera faktorer som medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom minskar i betydelse, säger Gudmundur Johansson, specialistläkare vid Endokrinologen, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
I en studie som pågick i två år följdes 40 unga kvinnor och män, varav en tredjedel kvinnor. Störd produktion av tillväxthormon ledde till flera tillstånd som förknippas med högre risk för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna.
? Dessa personer visar tendenser till bukfetma och avvikande sammansättning på blodfetter, det vill säga manifestationer av det metabola syndromet. Deras muskelmassa minskar och ersätts av fett. Även benskörhet kan diagnostiseras vid låga tillväxthormonnivåer, säger Gudmundur Johansson.
Men hos dem med normal produktion av tillväxthormon sågs inga yttringar av det metabola syndromet.


Samband måste utredas
Men dessa förändringar, samtidigt med låga nivåer av tillväxthormon hos bukfeta personer med det metabola syndromet, behöver inte bero på att det finns ett orsakssamband; att låga halter tillväxthormon orsakar den kaskad av effekter som förknippas med det metabola syndromet.
Men eftersom man har sett dels att individer som får tillväxthormon får en gynnsammare utveckling av riskfaktorerna, och dels en försämring när man sätter ut hormonet, talar mycket för hormonets betydelse för metabolismen.
Tidigare har man trott att män svarar bättre på tillförsel av tillväxthormon. Men ett nytt forskningsfynd är att man kan få samma effekter på symtom hos kvinnor.
? Ger man fertila kvinnor runt 30 procent högre dos får man likvärdig effekt. Anledningen är att östrogen delvis motverkar effekten hos tillväxthormon, säger Gudmundur Johansson.
För höga doser tillväxthormon kan medföra biverkningar, till exempel ledvärk och svullnader. Men dessa brukar gå tillbaka om man minskar den givna dosen.


Utvidgade indikationer?
Sammantaget gör tillväxthormonets effekter och kontrollerbara biverkningar substansen principiellt intressant som ett framtida läkemedel mot metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdom. Åtminstone teoretiskt kan en stor grupp människor ha glädje av tillväxthormon.
? Troligen lider många bukfeta individer av en för låg nivå tillväxthormon. Men det återstår mycket forskning innan man kan påbörja behandling i stor skala, säger Gudmundur Johansson.
På ett område har de senaste årens forskning redan givit resultat.
? Det råder idag klinisk praxis att barn som tidigare fått tillväxthormon ska fortsätta med sina injektioner, om deras tillväxthormonbrist kvarstår i vuxen ålder.
Det enklaste sättet att administrera tillväxthormon är med pennor av samma typ som används vid insulinkrävande diabetes. Försök med nässpray har ännu inte lyckats.
Inom överskådlig tid kommer inga tillväxthormonläkemedel som tabletter. Däremot provas tillväxthormonfrisättande substanser i tablettform i fas I och II ? ett utvecklingsarbete där dock företagen hittills har stött på problem.