Annons

Text kan ersätta triangel

På Läkemedelsverket arbetar man allt mer med varningstexter i stället för varningstrianglar för trafikfarliga läkemedel. Att sätta ut varningstrianglar på läkemedelsförpackningar är ett instrument som idag enbart tillämpas i de nordiska länderna. ? I EU arbetar man i stället med varningstexter som egentligen är ett bättre instrument eftersom man då kan beskriva lite mer i […]

19 jul 2002, kl 03:50
0

Annons

På Läkemedelsverket arbetar man allt mer med varningstexter i stället för varningstrianglar för trafikfarliga läkemedel. Att sätta ut varningstrianglar på läkemedelsförpackningar är ett instrument som idag enbart tillämpas i de nordiska länderna.
? I EU arbetar man i stället med varningstexter som egentligen är ett bättre instrument eftersom man då kan beskriva lite mer i ord vad effekterna är, säger Tomas Salmonson på Läkemedelsverket. Det blir en mer nyanserad information. Triangeln är bra och lätt att känna igen, men då måste man veta vad det innebär.
Därför tror han att vi på sikt kommer att ersätta varningstrianglar med varningstexter. Idag sätter man varningstriangeln framför allt på förpackningar till substanser som används i öppenvården för lindrigare sjukdomar. Det kan vara läkemedel som används lite oregelbundet som antiallergiska medel och hostmediciner.
Men för läkemedel som används kon- tinuerligt och med regelbunden kontakt med läkare är det inte lika viktigt med triangeln, till exempel neuroleptika.  Där är det lämpligare med en personlig information, menar Tomas Salmonson.
? Det är en fråga mellan läkaren och patienten och varningstriangeln kan kanske leda till att patienten inte tar sin medicin, säger han.
Vissa antidepressiva saknar trafikvarningstext över huvud taget, till exempel Cipramil. Det kan tyckas märkligt när Fontex i samma läkemedelsklass har trafikvarning. Tomas Salmonson förklarar att sådana skillnader mellan olika läkemedel beror på dokumentationen.
? Det beror på om företagen har bemödat sig om att göra sådana studier, säger han. För den behandlande läkaren borde det vara viktigt att väga in dess faktorer vid förskrivning.
Sverige har även fortsättningsvis möjlighet till självbestämmande i den här frågan.
? Men eftersom vi mer och mer går mot en EU-harmonisering och vi på Läkemedelverket inte sett några direkta nackdelar med det europeiska sättet är det möjligt att vi ersätter triangeln med trafikvarningstext, säger Tomas Salmonson. Men än finns det inte något ifrågasättande av triangeln eller några planer på att slopa den. För de gemensamt godkända läkemedlen har man identiska varningstexter.