Annons

Allt fler restnoteringar på apoteken

Under de senaste åren har de restnoterade varorna på apoteken blivit allt fler. Detta har lett till merarbete för personalen och ibland missnöje hos kunderna ? ett missnöje som felaktigt nog ofta riktas mot apoteken.

19 jul 2002, kl 03:49
0

Apotekspersonalen har på senare tid fått vänja sig vid långa, ofta flersidiga listor på produkter som inte kan levereras.
? Mycket tid går åt att förklara situationen för kunderna, ringa runt till andra apotek och jaga läkare för att få klartecken till byte av styrka eller preparat. Dessutom blir förstås många kunder lidande, säger Ulla Winter, receptarie på apoteket Beckasinen i Farsta.
? Restsituationen är inte lika omfattande nu som kring hamstringsvågen i slutet av 1996, men då var vi åtminstone förberedda på att det skulle uppstå leveranssvårigheter. Nu är det svårare att förstå varför det är så många rester, säger Ulla Winter.


Ökat sortiment
Det ökade antalet restnoteringar bör ses mot bakgrund av att apotekens sortiment ökat kraftigt på senare tid. Samtidigt har strukturella förändringar inom läkemedelsindustrin bidragit till situationen.
? En förklaring till situationen är fusionsvågen inom läkemedelsindustrin på senare tid. Den har medfört produktionsomställningar och därmed leveranssvårigheter. Praktexemplet är Pharmacia & Upjohn som nyligen flyttat mycket av sin produktion till Italien, säger Bengt Persson, VD för Tamro Distribution (före detta ADA).
Roger Lidén, demand manager på Pharmacia & Upjohn, är självkritisk.
? Visst hade vi omfattande problem under 1996 och 1997 i samband med produktionsomställningen till Italien. Apotekskundernas klagomål var fullt berättigade då. Nu fungerar det bättre, men tyvärr lär det nog dröja något år innan anseendet är upprättat, säger Roger Lidén.
Under våren har restnoteringarna på P&U-produkter varit få, men några viktiga produkter har drabbats. Det har bland annat handlat om Prednisolon, där en förpackningsstorlek inte fanns att tillgå under en månads tid. En del av företagets plasmaprodukter har också nyligen varit restnoterade på grund av svårigheter att få fram råvaror.


Bilindustrin smidigare
En och annan apotekskund som blivit utan läkemedel har säkert undrat varför industrin inte klarar att förutse behoven och anpassa produktionen inför situationer då brist kan uppstå.
? Nog tycker man att företagen borde kunna bunkra upp innan man gör förändringar inom produktionen, säger Ulla Winter.
Bengt Perssons uppfattning är en annan.
? Generellt sett är detta naturliga produktionsstörningar. Men enligt min erfarenhet är bilindustrin, som jag själv arbetat inom, mer flexibel vad gäller produktionsomställningar än den ganska konservativa läkemedelsindustrin, säger Bengt Persson.


Parallellimport ger brist
En annan förklaring till restnoteringarna är den tilltagande parallellimporten av läkemedel.
? Parallellimportörerna har snabbt tagit stora marknadsandelar. Det har varit svårt för dem att förutse det scenariot och säkra leveranser, säger Bengt Persson.
Enligt Bengt Persson har Tamro själva ingen större skuld i leveransproblemen.
? Visst gör vi också fel, men vi håller den utlovade servicegraden gentemot Apoteket på 99,2 procent. I jämförelse med producenterna har våra fel litet inflytande för den totala situationen, säger Bengt Persson.