Annons

Testosteron ökade kvinnors sexlust

Kvinnor som tappat sexlusten i samband med klimakteriet kan bli hjälpta
av testosteron. Det visar en internationell studie av 800 kvinnor.

7 nov 2008, kl 14:38
0

I Studien ingick 812 kvinnor från Sverige, USA, Kanada, Australien och Storbritannien som alla passerat klimakteriet. Kvinnorna fick applicera ett plåster med 150 eller 300 µg testosteron dagligen. Ingen av dem behandlades med andra hormonpreparat samtidigt. Studien som var en kontrollerad dubbel-blind placebostudie pågick i ett år.

Kvinnorna förde anteckningar om sitt sexliv och efter 24 veckor hade 78 procent av dem som fick testosteron nöjda med sexlivet jämfört med 65 procent i placebogruppen. Ingen skillnad märkts i gruppen som fick den lägre dosen på 150 µg. Bland biverkningarna uppgav kvinnorna en ökad hårväxt i ansiktet, men ingen av dem tyckte att de var så störande att de ville avbryta behandlingen.

Resultaten publicerades i tidskriften New England Journal of Medicine och i artikeln pekar forskarna pekar också på att långtidseffekten av testosteronbehandling av kvinnor inte är känd och att kopplingar till bland annat bröstcancer bör utredas mer.