Annons

Plåster mot Alzheimer

Det första plåstret för behandling av Alzheimers sjukdom finns nu i Sverige.

15 jan 2008, kl 11:34
0

Annons

Kolinesterashämmaren Exelon har, i kapselform, använts för behandling av Alzheimers sjukdom sedan slutet av 1990-talet. Nu har företaget Novartis utvecklat produkten och marknadsför rivastigmin också som depotplåster. Även plåstret ingår i läkemedelsförmånen.
Det är det första plåstret för behandling av sjukdomen.

Indikationen är
symptomatisk behandling av lätt till måttligt svår Alzheimers sjukdom. Läkemedelsverkets värdering av Exelon är att effekten på kognitiva funktioner är blygsam och av samma storleksordning som för övriga kolinesterashämmare med samma indikation.