Annons

Taket nått för cytostatika

Kurvorna har planat ut. Andelen barn som överlever efter en cancerdiagnos ökar inte längre. Nu behövs nya terapier som är effektivare än dagens cytostatikakurer.

19 jul 2002, kl 20:04
0

Fram till 1960-talet hade barn som drabbades av tumörsjukdomar mycket dålig prognos. Sedan skedde, framför allt under 1970-talet, en dramatisk förbättring av överlevnadschanserna. Men under 1990-talet har kurvorna planat ut. För många tumörtyper ligger långtidsöverlevnaden idag på 50?70 procent.
De förbättrade kunskaperna om och framväxten av nya cytostatika står bakom den större delen av framgångarna inom barnonkologi. Förbättringarna när det gäller hjärntumörer får dock i huvudsak tillskrivas kirurgiska metoder.
För att få ännu högre andel överlevare krävs kanske nya metoder i framtiden.
? Vi har möjligen nått taket när det gäller cytostatika. Kanske behövs exempelvis tumörvacciner för att nå högre, säger Jonas Abrahamsson, verksam som barnonkolog vid Östra sjukhuset i Göteborg, som numera är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.


Protokoll baserade på erfarenhet
Utveckling av en behandlingsmetod med cytostatika är mödosam och tidskrävande.
? Om det finns en ny substans kan vi inte vägra att ge den till alla barn som är aktuella. Etiska skäl omöjliggör randomiserade studier, säger Jonas Abrahamsson.
Istället ger man den nya substansen som tillägg till den tidigare bästa metoden. Efterhand utvärderas utfallet av den nya kombinationen i förhållande till den gamla.
Det finns uppemot ett hundra olika typer av leukemier hos barn. Och varje variant kanske kräver individuell behandling. Antalet patienter med en viss variant kan vara litet vilket innebär att det kan ta flera år innan man har ett tillräckligt underlag för att utvärdera ett behandlingsprotokoll.
? Internationellt samarbete är ett sätt att korta tiden, säger Jonas Abrahamsson.


Tillägg till kirurgi
Så kallade adjuvant terapi har blivit allt vanligare. Det innebär till exempel att cytostatika ges efter kirurgi där man tagit bort huvudtumören. Men eftersom denna redan kan ha avknoppat mikrometastaser som inte kan upptäckas med kända metoder kan man förbättra överlevnaden med adjuvant terapi.
På senare år har man även börjat använda så kallad neoadjuvant terapi. Det innebär att patienter med solida tumörer får genomgå en cytostatikakur före det kirurgiska ingreppet. På så sätt kan man dels krympa huvudtumören för att underlätta operationen och dels tidigt börja bekämpa eventuella mikrometastaser.