Annons

Sverige förlorar representation i CPMP

Sverige får på grund av EU:s östutvidgning fortsättningsvis nöja sig med en ordinarie ledamot i EMEA:s expertkommitté CPMP.

22 apr 2004, kl 16:34
0

När EU från den 1 maj utökas med tio nya medlemsländer, träder ett nytt direktiv i kraft som innebär att ländernas myndigheter i fortsättningen ska utse en ordinarie ledamot och en suppleant till den inflytelserika expertkommittén CPMP.

Tomas Salmonson blir därmed den enda ordinarie ledamoten från Sverige, enligt ett beslut av Läkemedelsverket. Per Nilsson blir fortsättningsvis suppleant.

Läkemedelsverkets ledning understryker i ett meddelande på verkets webbplats att detta i praktiken inte förändrar det nuvarande arbetssättet.