Annons

Paroxetin ökar risken för självmord hos unga

I en ny rekommendation från den europeiska läkemedelsnämnden CPMP sägs att paroxetin (Seroxat) inte bör användas till barn och ungdomar eftersom kliniska studier har visat att paroxetin associeras med ökad risk för självmordstankar/självmordsförsök och fientligt beteende.

23 apr 2004, kl 11:51
0

Rekommendationen kommer då CPMP har avslutat en gemensam EU-värdering av paroxetininnehållande produkter. I rekommendationen menar CPMP att risk-/nyttaprofilen för paroxetin fortfarande är positiv. Trots det bör inte paroxetin användas till barn och ungdomar eftersom kliniska studier har visat att paroxetin associeras med ökad risk för självmordstankar/självmordsförsök och fientligt beteende.

Vidare har studier på barn och ungdomar ej kunnat påvisa effekt. CPMP konstaterar att paroxetin inte är godkänt för behandling av barn i något EU-medlemsland. Då det inte kan uteslutas att den ökade risken för självmordstankar/självmordsförsök och fientligt beteende även uppträder hos yngre vuxna skall behandling i denna patientgrupp noggrant övervakas.

CPMP rekommenderar också en förstärkt varning avseende utsättningsreaktioner. Utsättningsreaktioner vid avbrytande av behandling är vanligt förekommande, särskilt om behandlingen avslutas tvärt och CPMP understryker att patienter inte skall avbryta sin behandling abrupt, annat än efter läkares inrådan.