"Läkemedelsföretag måste bli bättre på kreativitet"

För att öka antalet innovationer inom läkemedelsindustrin krävs en ny ledningsfilosofi, där man bland annat uppmuntrar vetenskaplig intuition och informella nätverk. Det är en av slutsatserna i ett aktuellt avhandlingsarbete från Chalmers tekniska högskola.

26 apr 2004, kl 11:40
0

Kortsiktig rationalisering och rigida projektorganisationer beskrivs i en aktuell doktorsavhandling från Chalmers som viktiga orsaker till att läkemedelsindustrin inte i någon större omfattning kunnat producera radikala innovationer på senare tid.

Problemen har uppstått trots ökade forskningsbudgetar, företagsfusioner och kostsamma satsningar på avancerad teknologi.

Mats Sundgren vid institutionen för projektledning, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, beskriver i sitt avhandlingsarbete hur läkemedelsföretag genom att prioritera så kallad organisatorisk kreativitet kan skapa större innovationsvärden. Konceptet utmanar de konventionella synsätt som ledningsfunktioner i regel anser vara effektiva.

Syftet med avhandlingsarbetet är att öka förståelsen för organisatorisk kreativitet inom läkemedelsutveckling.

– För att stimulera organisatorisk kreativitet krävs en ny ledningsfilosofi där man uppmuntrar vetenskaplig intuition, informella nätverk, informationsdelning och politiskt entreprenörskap, säger Mats Sundgren i ett pressmeddelande från Chalmers.

Han har främst bedrivit forskningen inom Astrazenecakoncernen.