Svenskar använder minst antibiotika i Norden

Sverige ligger nu lägst i Norden i antibiotikaförsäljning. Men för kinoloner ligger vi fortfarande på en hög nivå jämfört med våra
grannländer.

17 aug 2009, kl 11:34
0

Annons

Det är en rapport från de nordiska ländernas läkemedelsmyndigheter som presenterar siffror för en minskad antibiotikaanvändning i Sverige. 15 definierad dygnsdos (DDD) per 1000 innevånare och dag under 2008. Högst har Island som ligger på 23 DDD per 1000 innevånare och dag. I Sverige används mest penicilliner följt av tetracykliner. Näst högst ligger Danmark på 20 DDD per 1000 innevånare och dag.

Jämfört med de andra nordiska länderna är förbrukningen av kinoloner högre i Sverige och Finland än i de övriga nordiska länderna. Kinoloner används ofta för att behandla urinvägsinfektion. I de flesta nordiska länder har den kraftiga ökningen av antibiotikaanvändningen i mitten av 90-talet nu planats ut.