Luckor i OTC-listan enligt handeln

Det saknas vissa produktgrupper bland de receptfria läkemedel som får
säljas i dagligvaruhandeln. Det menar representanter från bland annat
Coop.

17 aug 2009, kl 11:36
2

Annons

Trots en övergripande tillfredsställelse över listan av receptfria läkemedel som ska få säljas i dagligvaruhandeln finns det viss kritik mot urvalet. Risken finns att kunderna blir besvikna och inte anser att butikernas urval håller måttet menar representanter från handeln.

En av dem som gärna hade sett en längre lista är Christina Grenabo från Coop som är representant i Svensk Dagligvaruhandels apoteksgrupp.
– Det är vissa artiklar som jag tycker fattas och som kan bli svåra att förklara för kunderna varför de inte finns hos oss. Ett exempel är vagitorier för behandling av svampinfektion, säger Christina Grenabo.

Från ICA är reaktionen att listan är mer omfattande än de förväntat sig men Johan Brehmer, som jobbar med apoteksfrågor på ICA, är förvånad över att preparat mot diarré inte finns med.
– Det är något vi gärna hade sett att vi kunde sälja. Vi har inte heller fått någon bra förklaring på varför det saknas, säger han.

Inom ICA kommer det till största delen vara upp till de enskilda handlarna vilka receptfria läkemedel de vill ta in och det är inte klart än om det kommer att finnas krav på ett minimiutbud från ledningen. Avgörande är dels hur varorna får exponeras men också vilken typ av information som butikspersonalen får ge till kunderna, enligt Johan Brehmer.

Christina Grenabo håller med om att listan som Läkemedelsverket presenterat i stort sett är bra men att det blir svårt för kunderna när vissa produktkategorier saknas.
– Även om inte alla typer av märken inom en viss kategori kan finnas i en Coop-butik vore det önskvärt att vi skulle kunna erbjuda kunderna lösningar inom olika typer av problem, jag tror kunderna förväntar sig det.

Kommer det att bli olika sortiment av läkemedel i olika typer av Coopbutiker?
– Troligen kommer det att skilja sig men det är ingenting som är beslutat än. Vi måste också invänta Läkemedelsverkets instruktioner för hur olika produkter får exponeras.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det här visar tecken på bristande seriosiet. Har man inte förstått att andra hänsyn än marknadsmässiga tagits för vilka OTC som ska godkännas för försäljning i öppna handeln, så kanske man borde fundera på om man är rätt ute. Diarré- och svampmedel/vag anses tydligen kräva tillgång till kvalificerad rådgivning och det är bland annat därför Sverige och alla andra länder har apotek.
    Även om de svenska kompetenskraven tillsammans med Estland är de lägsta i Europa.

  2. ICA klagar över att de inte får sälja medel mot vaginell candida. Vi vet att många kunder idag på apotek köper svampmedel mot candida i underlivet, utan att det är en svampinfektion. Skall jag se ICA:s klagomål som ett uttryck över att man inte kan tjäna tillräckligt mycket pengar på de läkemedel som de facto föreslås bli tilllåtna att distribueras via detaljhandeln, eller som en fullständig avsaknad om kunskap om läkemedels effekter och användning.