Annons

Svenska patienter dåligt informerade

Konsumentorganisationer i Europa har efterlyst större insyn och öppenhet i den europeiska godkännandeprocessen av läkemedel. I en ny rapport till det brittiska Ekonomi- och samhällsforskningsrådet av Dr John Abraham och Dr Graham Lewis granskas bland annat patientinflytandet i EU-systemet i ett antal länder i Europa, däribland Sverige. I undersökningen konstaterar man förvånat det inte finns […]

18 jul 2002, kl 21:37
0

Konsumentorganisationer i Europa har efterlyst större insyn och öppenhet i den europeiska godkännandeprocessen av läkemedel. I en ny rapport till det brittiska Ekonomi- och samhällsforskningsrådet av Dr John Abraham och Dr Graham Lewis granskas bland annat patientinflytandet i EU-systemet i ett antal länder i Europa, däribland Sverige.
I undersökningen konstaterar man förvånat det inte finns någon patientförening i Sverige som agerat i frågan om det europeiska läkemedelssystemet. Sverige saknar motsvarande generell konsument/patient organisation som finns i en del andra europeiska länder och ingen av de patientföreningar i Sverige som utredarna vänt sig till har haft synpunkter på EU-systemet.
Samma resultat blev det när Läkemedelsvärlden kontaktade några patientföreningar, man vet väldigt lite om det europeiska systemet eller att det över huvud taget har skett förändringar i hur läkemedel godkänns i Sverige.
Undersökningen visar att EU-systemet är långt ifrån vad europeiska konsumentorganisationer önskar när det gäller öppenhet i beslutsprocessen och konsumentrepresentation i olika instanser. De vill ha allmän tillgång till data om djurtoxikologiska och kliniska försök som har skickats in till myndigheterna av företagen när det gäller läkemedlens säkerhet och effektivitet.
De organisationer som utredarna har tillfrågat är Health Action International (HAI)) i Amsterdam, National Consumer Council (NCC) i Storbritannien samt den europeiska Consumers in the European Community Group (CECG).
Under 1990-talet har NCC varit kritisk till att konsumentorganisationerna inte har konsulterats vid bildandet av det nya EU-systemet för godkännande av läkemedel.