Annons
Svenska forskare följer hur länge vaccinskyddet håller
Clas Ahlm.

Svenska forskare följer hur länge vaccinskyddet håller

Nio regioner samarbetar i en vaccinationsstudie som följer coronavaccinerade personer under flera år.

14 sep 2021, kl 09:12
0

Vill du medverka i en vaccinationsstudie? Den frågan får några av alla dem som får sin första vaccination mot covid-19.

– En del svarar att de inte har tid eftersom forskningspersonerna behöver komma in för provtagning vid flera tillfällen. Men många är intresserade av att delta, berättar Clas Ahlm, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet.

Han leder forskningsprojektet Covers (COvid-19 Vaccin, Effekt, Respons och Säkerhet) där nio regioner samarbetar. Forskarna ska bland annat undersöka vilket skydd covid-19-vaccinerna ger på både kort och lång sikt. De ska även studera biverkningar och vad som påverkar människors vilja att vaccinera sig. Och de ska utveckla nya verktyg som kan underlätta forskning även under kommande epidemier och pandemier.

Vaccinstudie med flera delar

Covers är en av de sex forskningsmiljöer som delar på ett anslag på 100 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till uppföljningsstudier av coivid-19-vaccinerna. Covers, som får 15 miljoner kronor, innehåller flera delstudier med olika inriktningar.

En av delstudierna är en stor klinisk studie som ska följa omkring 3 500 personer  över 18 år från det första vaccinationstillfället och upp till fyra år framåt. Forskningspersonal stationeras ut på vaccinationsmottagningar där de rekryterar studiedeltagare bland dem som får sin första spruta. De som tackar ja till att delta lämnar ett venöst blodprov (tas i armvecket) redan på vaccinationsmottagningen. Sedan får de komma och lämna nya prover efter en vecka, en månad, tre månader och ett år.

Forskarna kommer i denna studie att kunna följa både antikroppsnivåer och T-cellsimmunitet mot covid-19 hos de vaccinerade. De kommer att kunna jämföra effekter av olika vacciner och dostillfällen och i bland annat olika åldersgrupper. Detta kommer också att kompletteras med epidemiologiska registerstudier där forskarna kan studera ännu större grupper.

– Vi hoppas att vartefter kunna bidra med kunskap som underlättar olika beslut om strategierna i vaccinationsarbetet, exempelvis om vilka som bör få påfyllnadsdoser och när, säger Clas Ahlm.

Läkemedelsvärlden
Foto: Istock

Stick i fingret förenklar

I en annan delstudie använder forskarna en förenklad provtagningsmetod. I stället för att komma och lämna venösa blodprover får deltagarna i denna delstudie göra de uppföljande provtagningarna hemma med hjälp av ett kapillärt blodprov, ett stick i fingret. Provet skickas sedan in för antikroppsanalys

– Det här är en metod som kan underlätta för till exempel äldre och de som bor i glesbygd att vara med i en studie. Vi kommer att använda den för att kunna följa vaccinimmuniteten hos de äldre-äldre, berättar Clas Ahlm.

– Det är en särskilt viktig grupp att följa eftersom den är sårbar för svår covid-19 och generellt svarar sämre på vacciner. Vi behöver mer kunskap om bland annat vilka vacciner som är mest effektiva för de äldsta och hur länge det bör gå mellan doserna.

Studerar även vaccinationsvilja

Han framhåller också att metoden med kapillärprovtagning även kan vara användbar för forskning under framtida epidemier. Det gäller även andra verktyg som utvecklas inom Covers. Ett exempel är digitala lösningar för att inhämta samtycke från forskningspersoner. Ytterligare ett är artificiell intelligens som ett hjälpmedel vid övervakning av biverkningar.

– Vi vill bidra till att förbättra Sveriges beredskap och förmåga att forska i sådana här situationer.

Inom projektet finns även beteendevetare som kommer att studera vad som påverkar människors inställning till att vaccinera sig.

De regioner som deltar i Covers är Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Värmland, Södermanland, Örebro, Halland och Skåne. Projektet ska pågå till 2025.