Annons
Fem frågor till Helene Wallskär, ny chefredaktör på Läkemedelsvärlden
”Vill fortsätta jobbet med att försöka nå ut till fler”
Helene Wallskär.

”Vill fortsätta jobbet med att försöka nå ut till fler”

I sin nya roll vill Helene Wallskär fortsätta utveckla LmV:s journalistik och även sätten att sprida den.

13 sep 2021, kl 10:27
0

De senaste tre åren har Helene Wallskär arbetat som medicinreporter på Läkemedelsvärlden. Nu blir hon även nyhetssajtens chefredaktör. Vi ställde fem frågor om förväntningarna på den nya rollen.

Grattis till din nya tjänst som chefredaktör! Hur känns det?

– Tack. Det känns både roligt och ansvarsfullt. Jag har jobbat länge som medicinjournalist och även haft arbetsledande roller tidigare, men rollen som chefredaktör är ny så det ska bli spännande.

Vad tar du med dig in i din nya roll?

– Framför allt en övertygelse om att allsidig, kunskapsbaserad och obunden journalistik om läkemedel och läkemedelsfrågor behövs och är efterfrågad. Vi ska fortsätta på vår inslagna väg och behålla en egen blick och en egen röst i det massiva mediebruset i frågor som rör hälsa och medicin. Precis som min företrädare Ingrid Helander har jag också en stark önskan att nå ut till fler och få större spridning för det vi gör. Vi gör bra grejer, jag vill att fler ska hitta dem. Jag vill fortsätta det arbete vi har påbörjat för att hitta fler vägar ut till mottagarna.

Vad anser du är Läkemedelsvärldens viktigaste uppgifter?

– Att vara en självständig, kunnig, nyfiken, kritisk nyhetsförmedlare och granskare inom läkemedelsområdet i bred mening. Vi ska öka kunskapen om läkemedel ur en mängd olika perspektiv från forskning och utveckling till politik, etik och frågor kring tillgänglighet och användning. Det är även väldigt viktigt för oss att vara en plattform för debatt i olika former, ofta i samarbete med vår moderorganisation Apotekarsocieteten.

– I och med covid-19-pandemin har vi, precis som de flesta medier som bedriver vetenskapsjournalistik, fått fler läsare. Vi har märkt ett större intresse för det vi gör och det är ett förtroende som vi vill förvalta.

Hur vill du att Läkemedelsvärlden ska utvecklas?  

– Jag hoppas att vi ska fortsätta att hitta nya sätt att komplettera vår skrivna journalistik med rörligt material, som exempelvis filmade intervjuer. Vi behöver också bli ännu bättre på att nå ut med vårt material och kommunicera med mottagarna med hjälp av sociala medier. Även webbplatsen kommer att behöva utvecklas. Och kanske startar vi en podd?

– Eftersom vi är en tvåpersonersredaktion måste vi prioritera i vårt arbete, vi hinner inte göra allt vi skulle vilja, men det får inte hindra oss från att våga testa nytt.

Till sist, vilken vore drömnyheten att få rapportera om?

– Det är svårt att inte tänka på covid-19 när du ställer den frågan just nu. Tänk att få berätta om att vi lyckats få stopp på pandemin och att även fattiga länder fått tillgång till vacciner och läkemedel som hjälper dem att hantera viruset. Det vore riktigt fantastiskt.