Annons

Svart marknad för Subutex

Enligt en nyligen avslutad studie finns en bred användning av läkemedlet Subutex som används mot opiatberoende utanför missbrukarvården. Enligt missbrukarna själva räddar den liv.

29 jan 2007, kl 14:08
0

Studien som gjorts i Skåne på uppdrag av Mobilisering mot narkotika, består bland annat av djupintervjuer med missbrukare i regionen. 33 personer i Eslöv, Lund och Malmö har fått berätta om sitt missbruk och om läkemedel som de tagit utanför sina behandlingsprogram.

Den sammantagna bilden är att missbrukare i stor utsträckning använder Subutex på egen hand. Personerna i studien beskriver att de tar läkemedlet på samma sätt som i en behandling, men att de självmedicinerar. Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare, säger att en förklaring till den olagliga spridningen av Subutex är de långa köerna för missbrukare att få behandling. Men han säger också att det är mycket viktigt att behandlingen sker kontrollerat och tillsammans med psykosocialt stöd.