Annons
Svalt intresse för medicinsk marijuana hos äldre

Svalt intresse för medicinsk marijuana hos äldre

Mer en tredjedel av de tillfrågade skulle inte ta medicinsk marijuana om de fick det förskrivet, visar studie.

22 maj 2017, kl 06:00
0

Annons

Sedan januari 2016 har läkare i staten New York haft möjlighet att lagligt förskriva medicinsk marijuana till patienter på tio särskilda indikationer. Bland dessa finns cancer, multipel skleros, kronisk smärta, neuropati och inflammatorisk tarmsjukdom.

Forskare vid Northwell Health, en av New Yorks största privata vårdgivare, har med anledning av lagändringen gjort en intervjustudie med äldre patienter för att undersöka deras syn på medicinsk marijuana. Studien presenterades nyligen vid American Geriatrics Society Meeting i San Antonio.

I studien intervjuades 93 respondenter. Medelåldern i gruppen var 71 år. Av deltagarna led 71 procent av kroniska sjukdomar och en fjärdedel hade kronisk smärta. 43 procent hade tagit smärtlindrande läkemedel under den föregående månaden. Nitton procent uppgav att de hade konsumerat marijuana utan medicinskt syfte tidigare i livet.

Av respondenterna svarade 36 procent att de osannolikt eller extremt osannolikt skulle ta medicinsk marijuana om de fick det förskrivet. Närmare en tredjedel av de som svarade så motiverade det med oro för biverkningar. Nitton procent var oroliga för en beroendeeffekt och åtta procent svarade att det inte skulle accepteras av deras anhöriga.

Inga samband kunde hittas mellan attityden till medicinsk marijuana och respondenternas kön, ålder, utbildningsnivå eller kroniska smärta. Däremot sågs en större vilja att prova medicinsk marijuana hos de som hade uppgett att de tidigare i livet hade använt marijuana som drog.

– Jag tror att historien om medicinsk marijuana ännu är i sin linda, sa Gisele Wolf-Klein, läkare och forskaren bakom studien, i en kommentar. Vi saknar ännu tillräcklig erfarenhet för att säga för vilka patienter medicinsk marijuana bäst kan hjälpa, men om det verkar ha en värdefull effekt, så måste vi komma över de eventuella fördomar eller oro som patienter, anhöriga eller läkare kan tänkas ha.