Susanne Bejerot fann ADHD-medel säkra för vuxna

Tidigare forskning har visat att behandling med centralstimulerande läkemedel är effektiva och säkra i korttids-studier, främst utförda på barn. Susanne Bejerot och medarbetare ville undersöka om det också gällde vid behandling av vuxna vid längre perioder.– Resultatet visar att behandlingen var effektiv och vid tvåårsuppföljningen hade den inte lett till missbruk eller allvarliga biverkningar. Behandlingen […]

27 jan 2011, kl 16:31
0

Annons

Tidigare forskning har visat att behandling med centralstimulerande läkemedel är effektiva och säkra i korttids-studier, främst utförda på barn. Susanne Bejerot och medarbetare ville undersöka om det också gällde vid behandling av vuxna vid längre perioder.
– Resultatet visar att behandlingen var effektiv och vid tvåårsuppföljningen hade den inte lett till missbruk eller allvarliga biverkningar. Behandlingen gav heller ingen blodtryckshöjning som man sett i tidigare studier på barn, säger Susanne Bejerot som är överläkare och docent vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI.

I studien som publicerades i Journal of Clinical Psychiatry i december 2010 ingick 133 vuxna patienter, lika många män som kvinnor. Sammanlagt 15 procent av patienterna hoppade av på grund av för låg effekt och efter två år var hälften av patienterna fortfarande kvar i studien.
– Det är betydligt bättre än i tidigare studier, och man ska komma ihåg att det är en sådan diagnos som gör att man är ostrukturerad och lätt glömmer till exempel läkarbesök. Dessutom hade patienterna i studien ganska svåra problem och ingick i en starkt specialiserad enhet inom psykiatrin.
– Men det var få som angav att de slutade för bristande effekt och ändå använde vi lägre doser av läkemedlen än i många andra studier, tillägger hon.

Susanne Bejerot tycker att man kan våga testa läkemedlen eftersom det innebär en sådan förbättring för patienterna. Men hon betonar att det är viktigt att kombinera behandlingen med andra insatser.
– Vi har sett att patienter som ingår i KBT-grupper får bättre resultat om de samtidigt medicinerar, det gör stor skillnad i hur de kan tillgodogöra sig behandlingen.
– Diagnosen för ADHD består av tre huvuddelar; uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet.
Forskningen har visat att den bästa effekten av centralstimulerande behandling får patienter som har en kombination av flera problem.
– De patienter som bara har exempelvis uppmärksamhetsproblem får inte lika god effekt, säger Susanne Bejerot.