Annons

Studie ska pröva Viagra vid lungsjukdom

En studie på Viagras effekt på förhöjt tryck i lungorna ska starta efter omdiskuterade försök att behandla lungsjuka spädbarn med läkemedlet.

22 aug 2002, kl 10:54
0

Pfizer ska starta en internationell multicenterstudie på effekt och säkerhet av det kärlvidgande medlet sildenafil (Viagra) som behandling för pulmonell hypertoni hos vuxna. Det är ett tillstånd som förekommer vid vissa lungsjukdomar och en del hjärtfel med svaghet i vänster kammare.
Bakgrunden är de rapporterade försök som gjorts på bland annat nyfödda med så kallat blue baby-syndrom som beror på ett medfött hjärtfel som ger bristande syrsättning av blodet.
Behandlingarna har utförts i London och flera andra centra runt om i världen. New Scientist har rapporterat att så små barn som åtta timmar gamla har fått läkemedlet i Boston och Toronto.

Debatt i Indien
Behandlingen har även prövats i Indien där den har gett upphov till en intensiv debatt bland barnläkare. Men de indiska läkarna som prövat Viagra menar att behandlingen gav bättre resultat än den gängse behandlingen med kväveoxid och att de nyfödda barnens tillstånd hade varit livshotande. I Glasgow, Storbritannien, har Viagra prövats på sex vuxna patienter med pulmonell hypertoni.
Resultaten av de olika försöken har varit varierande.
Enligt British Medical Journal (2002;325:238) ska Pfizers studie göras på vuxna patienter med en injicerbar form av Viagra. Möjligheten att göra en studie på barn övervägs också av företaget.