Annons
Studie ger ökat stöd för mammografi med 3D
Foto: Istock

Studie ger ökat stöd för mammografi med 3D

Forskare såg att färre kvinnor fick bröstcancer mellan screeningtillfällena när screeningen gjordes med 3D.

28 apr 2021, kl 09:03
0

Mammografi med 3D i stället för den traditionella tvådimensionella metoden kan förbättra bröstcancerscreeningen. Det menar forskare vid Lunds universitet som nyligen utvärderade den nya metoden i en ny studie. Resultatet visade att 3D-screening kunde kopplas till färre fall av så kallad intervallcancer, det vill säga cancerfall som upptäcks mellan screeningtillfällena. Studien har publicerats i Radiology.

– Få fall av intervallcancer tyder på att 3D‑mammografi, så kallad brösttomosyntes, upptäcker cancerfall som annars hade diagnostiserats senare vid ett eventuellt mer avancerat stadium, säger Kristin Johnson, doktorand vid Lunds universitet och ST-läkare i radiologi på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Hon ingår i forskargruppen LUCI, Lund university breast cancer imaging group, och är en av forskarna bakom den aktuella studien.

Fyller kunskapslucka

Läkemedelsvärlden har tidigare rapporterat om en stor prospektiv screeningstudie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö där närmare 15 000 kvinnor deltog. Under åren 2010 till 2015 undersöktes de med både 3D‑mammografi och traditionell mammografi. År 2018 publicerade forskarna resultat som visade att 3D‑mammografi upptäcker drygt 30 procent fler fall av bröstcancer än med vanlig 2D‑mammografi.

Men en kunskapslucka har tidigare varit hur risken för intervallcancer påverkas av 3D-metoden. Därför gjorde forskarna denna gång en jämförande studie. Kvinnor som fick 3D-mammografi matchades beträffande ålder och datum för screening med två kvinnor i en kontrollgrupp som under samma tidsperiod screenades med vanlig mammografi. Totalt ingick 13 369 kvinnor i 3D-gruppen och 26 738 kvinnor i kontrollgruppen.

– Bland studiedeltagarna som fick 3D‑mammografi såg vi att det var mindre troligt, 40 procent lägre odds, att få intervallcancer jämfört med gruppen som screenades med vanlig mammografi. Intervallcancerfall har generellt en relativt aggressiv biologisk profil med mer snabbväxande tumörer jämfört med screeningupptäckt bröstcancer. I studien visades dock inga stora skillnader mellan grupperna avseende intervallcancrarnas biologiska profil, säger Kristin Johnson.

Fler studier behövs

Hon förtydligar dock att kvinnorna i 3D-gruppen även screenades med 2D och därmed fick två radiologiska bedömningar, till skillnad mot kontrollgruppen. Detta kan i viss mån ha påverkat de färre fallen av intervallcancer i studiegruppen.

Ändå menar forskarna att deras nya resultat, som hittills är de enda publicerade som visar på en sänkt intervallcancerfrekvens, ytterligare stöder att 3D‑mammografi kan komplettera eller ersätta mammografi i screening.

– Screening med 3D‑mammografi visar potential att minska andelen intervallcancer. Vi behöver dock se fler studier som pekar i samma riktning.